Vellykket opkvalificering

Vi guider din virksomhed igennem fem faser. Det sikrer et vellykket opkvalificeringsforløb.

Souschef Birgitte Kyed og fællestillidsrepræsentant Helle Bøgh fra Dagplejen Holstebro fortæller, hvordan deres uddannelsesforløb så ud med hjælp fra Netværkslokomotivet.

I Netværkslokomotivet arbejder vi med fem faser for at sikre et vellykket uddannelsesforløb.

Hver virksomhed er unik, og derfor sørger vi altid for at tilrettelægge et uddannelsesforløb, så det passer ind i jeres hverdag, rutiner og produktion.

Vi er med på sidelinjen så længe, I ønsker det og kan løbende justere og rette til, hvor der er behov for det.

For det bedste resultat anbefaler vi, at alle fem faser gennemgås.

Fem faser for et vellykket uddannelsesforløb

 • Fase 1 Afdækning af uddannelsesbehov

  Vi holder et møde med jer og sammen afdækker vi jeres behov for opkvalificering.

  Vi kigger blandt andet på, hvilke opgaver medarbejderne har i dag og fremover, som kræver gode almene færdigheder.

  Ud fra mødet lægger vi en plan for det videre forløb hos jer.

 • Fase 2 Motivation

  Vi tilbyder at afholde et kursus for nøglepersoner for tillidsvalgte, arbejdsmiljørepræsentanter og mellemledere.

  For at motivere medarbejderne til at deltage i FVU-undervisning, tilbyder vi også at afholde et informationsmøde for medarbejderne. Her hører de om det kommende forløb. 

 • Fase 3 Test og resultat

  Medarbejderne får afklaret deres færdigheder i læsning, skrivning, matematik, engelsk og it.

  Herigennem får I overblik over uddannelsesbehovet - samlet og for den enkelte medarbejder.

 • Fase 4 Kursusaktivitet

  Den planlagte undervisning for medarbejderne  gennemføres.

  I kan selv bidrage til undervisningen ved at levere relevant materiale fra hverdagen, for eksempel manualer, personalehåndbøger, ordresedler og så videre.

 • Fase 5 Evaluering

  Når undervisningen er gennemført, evaluerer hver enkelt medarbejder udbyttet af kurset.

  Herefter kan der lægges en uddannelsesplan, så der også fremadrettet bliver arbejdet med faglig efteruddannelse.

"Vi vil helt sikkert anbefale andre virksomheder at sætte fokus på opkvalificering af medarbejderne. Jeg vil også tro, det er noget, som vi kan gøre gavn af senere, når vi skal i gang med næste runde af kurser," siger uddannelseskoordinator i Statsfængsel Midtjylland, Johnny Fonnesbech