Uddannelsespiloter

Netværkslokomotivets uddannelsespiloter formidler den gode historie om FVU- og ordblindeundervisning.

Uddannelsespiloterne er en flok ildsjæle, der ønsker at gøre en forskel. De bruger deres egne historier til at motivere andre til at gå i gang med uddannelse. Fælles for dem er, at de har gennemgået en stor personlig og faglig udvikling i forbindelse med opkvalificering.

De er gode til at snakke og de tør snakke, også når der er mange mennesker. De har mod på at fortælle deres historier, og er gode som introduktion til FVU- og ordblindeundervisning. 

Uddannelsespiloterne

 • fortæller, hvordan de oplevede at komme på tilbage på skolebænken som voksen
 • fortæller om eget udbytte af FVU- og/eller ordblindeundervisning
 • motiverer medarbejdere til at gå i gang med efter-/videreuddannelse

Vi stiller uddannelsespiloterne gratis til rådighed for arrangementer på virksomheder, temamøder, møder på jobcentre eller lignende, hvor målet er at motivere til deltagelse i FVU- og ordblindeundervisning.

Mød vores uddannelsespiloter

 • Industri/lager - Anders Bay Petersen

  Født: 1965

  Uddannelsespilot siden 2018

  Ansat: Siemens Gamesa A/S, Brande

  Baggrund: Tidligere ansættelse gennem 23 år hos Tvilum-Scanbirk.

  Ingen formel faglig uddannelse.

  Tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

  Diverse kurser, blandt andet truck-, kran-, samarbejds- og ordblindekurser. Desuden deltager i Digital-Borger kursus.

  Primus motor med hensyn til igangsætning af kurser for kolleger på Siemens.

 • Park & vej - Asbjørn Andreasen

  Asbjørn uddannelsespilot

  Født: 1955

  Uddannelsespilot siden 2009

  Ansat: Materielgården, Horsens Kommune

  Baggrund: Ufaglært smed. Asbjørn har selv gennemført diverse AMU-kurser+FVU dansk og regning med stort engagement og gode resultater 

  Asbjørn har haft en kort skolegang og uden den store succes, som han selv udtrykker det.

  Video: hør Asbjørn fortælle sin historie til Bubber.

 • Sundhed & omsorg - Tinamia Rasmussen

  Tinamia uddannelsespilot

  Født: 1967

  Uddannelsespilot siden 2009

  Ansat: Tidligere produktionsmedarbejder på en vindmøllefabrik. Nu ansat i forbindelse med genbrug.

  Baggrund: Uddannet hjemmehjælper, kosmetolog og rygestopassistent. Har været primus motor i efteruddannelsestiltag og selv deltaget i efteruddannelse, specielt hvad dansk angår, da Tinamia selv er ordblind. 

 • Park & Vej - Leo Nørlund Jørgensen

  Leo uddannelsespilot

  Født: 1954

  Uddannelsespilot siden 2009

  Ansat: Materielgården, Horsens Kommune

  Baggrund: Specialarbejder.

  Leo har deltaget i diverse kurser, herunder også FVU-dansk og -matematik. Leo er klar til flere kurser, hvis muligheden viser sig, også gerne mere vidtgående kurser efter at have fået basiskompetencerne på plads.

 • Park & Vej - Nina Hagelskjær

  Nina uddannelsespilot

  Født: 1963

  Uddannelsespilot siden 2011

  Ansat: Driftsgården, Herning Kommune

  Baggrund: 10. kl., udlært anlægspartner, arbejder som gartner og er arbejdsmiljørepræsentant.

  Nina har deltaget i diverse kurser, typisk AMU kurser. Hun har også deltaget på dansk- og matematikkurser og virksomhedslagt Forberedende Voksenundervisning.

 • Lager/Logistik - Jes Hansen

  Jes uddannelsespilot

  Født: 1978

  Uddannelsespilot siden 2011

  Ansat: Guldager Energi, Horsens Havn

  Baggrund: Uddannet hos Total Metal, stilling som voksenlæring.

  Jes har arbejdet som ufaglært gennem en halv snes år, men fik behov for tryghed i jobbet og har derfor gennemført en voksenlærlingeuddannelse.

  Jes brænder for at formidle til unge, at de skal tage en uddannelse, inden de bliver bundet for meget.

 • Bygge-anlæg/Transport - Carl Hansen

  Jes uddannelsespilot

  Født: 1977

  Uddannelsespilot siden 2015

  Ansat: Dansk Biotransport, Holstebro

  Baggrund: Oprindelig uddannet bygningsmaler. Efterfølgende faglært godschauffør med speciale i disponering.

  Arbejder med it-rygsækken.

  Fagcensor for godschauffører på UddannelsesCenter Holstebro.

  Mobilitet: 
  Hele region Midt og Syd, men skal varsles 10 dage før møder.

 • Køkken/kantine - Morten Frandsen

  Morten uddannelsespilot

  Født: 1979

  Uddannelsespilot siden 2014

  Ansat: Tidligere ansat på Uddannelsescenter Fredericia i kantinen som kok. Nu ansat på Bøgevangskolen i Vejle som underviser i madfag.

  Baggrund: Uddannet kok og bruger nu uddannelsen som underviser på Bøgevangskolen i Vejle. Har tidligere været støttepædagog for en dreng og desuden arbejdet i en SFO.

  Morten har selv deltaget i FVU danskundervisning iværksat gennem virksomhed.

 • Kriminalforsorgen - Hans Jakob Petersen

  Hans Jakob uddannelsespilot

  Født: 1960 

  Uddannelsespilot siden 2016

  Ansat: Fængselsbetjent i kriminalforsorgen.
  Massør med fire egne klinikker på forskellige virksomheder.

  Baggrund: Tillidsrepræsentant gennem 15 år.
  Tidligere lagerchef i tekstilvirksomhed.
  Lægeeksamineret massør.

  Hans Jakob har deltaget i diverse uddannelseskurser indenfor kriminalforsorgen. Har selv deltaget i FVU-kursus i dansk.

 • Ejendomsservice/Bygge-anlæg - Tom Vammen

  Ansat: Brabrand Boligforenings tømrerfirma som tømrer.

  Baggrund: Uddannet tømrer. Har deltaget i truckkursus, stilladskursus og diverse andre kurser. Har taget kørekort til lastbil.

  Tom har gået på taleinstituttet i Aarhus som yngre og som voksen deltaget i læsekurser hos AOF i Horsens.