Undervisning til ordblinde

Ordblindeundervisning er målrettet voksne ordblinde, der har brug for at kommunikere på lige fod med andre i hverdagen.

"Man får blod på tanden til at fortsætte." Medarbejdere fra Alfa Laval fortæller om deres udbytte af ordblindeundervisning.

Medarbejdere der får ordblindeundervisning lærer at bruge forskellige it-hjælpemidler, der letter den skriftlige kommunikation på arbejdspladsen og i fritiden.

Deltagelse i ordblindeundervisning er betinget af, at medarbejderen er testet ordblind. Det er uddannelsesinstitutionen, der laver testen.

Undervisningens varighed afhænger af den ordblinde medarbejders niveau, og tilrettelægges efter den enkeltes behov og interesser.

Kursisterne

  • bliver bedre til at læse og stave
  • lærer at bruge kompenserende hjælpemidler
  • blive bedre til at kommunikere skriftligt

Undervisningen foregår i små hold på arbejdspladsen eller den lokale uddannelsesinstitution. Medarbejderen kan deltage i undervisning både dag og aften.

Se også: læse- og skrivestøtte til ordblinde

Hjælpemidler til ordblinde

Der findes en række hjælpemidler, der kan gøre det nemmere for ordblinde at læse og skrive. Det er den ordblinde medarbejder, der sammen med arbejdspladsen skal søge om støtte til hjælpemidler til arbejde og uddannelse via det lokale jobcenter.

Ordblindeforeningens hjemmeside kan I læse mere om, hvor voksne ordblinde kan få hjælp - også i forhold til deres arbejdsliv.