Undervisning i digital opgaveløsning

FVU-digital er et kursus til medarbejdere, der har brug for at blive bedre til at bruge it og digitale værktøjer på jobbet.

Medarbejdere på FVU-digital lærer at forstå og bruge arbejdspladsens digitale værktøjer. Det kan for eksempel være tablets, smartphones og computere. 

Undervisningen tager afsæt i virksomhedens behov og materialer fra virksomheden indgår som en del af undervisningen.

Kurset har tre trin, der hvert varer mellem 20 og 30 timer. Det er kursusstedet, der sammen med jer som arbejdsplads vurderer, om medarbejderne vil have gavn af at deltage på kurset.

Kursisterne

  • får kendskab til digitale værktøjer
  • bliver mere sikre brugere
  • bliver bedre til at kommunikere digitalt
  • lærer at søge informationer online og på computer
  • får viden om digital sikkerhed
  • introduceres til kompenserende it-værktøjer

Efter aftale kan undervisningen foregå på jeres virksomhed eller den lokale uddannelsesinstitution. Det finder vi ud af sammen.

Forløbet tilrettelægges så vidt muligt efter jeres behov og kan både foregå om dagen og om aftenen.