Kursusmuligheder

Der er to tilbud, når medarbejdernes almene færdigheder skal opdateres: Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

Dine medarbejdere kan deltage i fem forskellige FVU-fag, hvis det vurderes, at de er i målgruppen for undervisning:

Derudover er der ordblindeundervisning, som er et tilbud til voksne ordblinde.

Vær opmærksom på, at Netværkslokomotivet ikke udbyder kurser. Det overlader vi til landets uddannelsesinstitutioner, som vi har et godt samarbejde med.