Styregruppe

Vær med til at sætte visionerne for Netværkslokomotivets arbejde

Netværkslokomotivets styregruppe har eksisteret siden 1999. Den mødes mindst fire gange årligt, og skal blandt andet træffe overordnede beslutninger i relation til Netværkslokomotivets formål, den skal udarbejde strategier og handlingsplaner, godkende ansøgninger til fremtidig finansiering og drift af Netværkslokomotivet samt fastlægge og følge op på budgetterne.

Kan jeg blive styregruppemedlem?

Ja. Der er valg til styregruppen hvert andet år i forbindelse med Netværkslokomotivets årsmøde.

Her stemmer de fremmødte på kandidater, der enten stiller op for arbejdsgiverne, arbejdstagerne eller uddannelsesinstitutionerne. I styregruppen skal der også være en repræsentant for de kommuner, Netværkslokomotivet dækker, en repræsentant fra Vejle Kommune, hvor Netværkslokomotivet er juridisk forankret og en fra Ordblindeforeningen.

Styregruppen repræsenterer altså Netværkslokomotivets væsentlige samarbejdspartnere, og hvis du kan se dig selv i en af de roller (repræsentant for enten arbejdsgiver, arbejdstager eller uddannelsesinstitution), så kan du blive en del af arbejdet i styregruppen.

Kontakt formand Johnny Fonnesbech, hvis du vil høre mere på telefonnr. 72 55 59 09 eller på mail

Nuværende styregruppe (valgt 2018)

Formand Johnny Fonnesbech, Uddannelseskonsulent, Kriminalforsorgen (arbejdstagersiden)

Næstformand Ellen Halling, Danfoss A/S (arbejdstagersiden)

Bente Nørgaard, Alfa Laval, Kolding A/S (arbejdsgiversiden)
Metha Hansen, Trinity Hotel & Konference Center (arbejdsgiversiden)

Niels Frederiksen, 3F Region Syd (arbejdstagersiden)
Jens Mark Pedersen, Siemens Gamesa (arbejdstagersiden)
Brian Nielsen, 3F Horsens & Hedensted (arbejdstagersiden)
Gert Rasmussen, 3F Vejle (arbejdstagersiden)

Henrik Saul, VUC (uddannelsesinstitution)
Amira Saric Alijagic, Sprogcenter Vejle (uddannelsesinstitution)

Karina Nygaard, Horsens Kommune
Birgit Thorup, Vejle Kommune
Christian Bock, Ordblindeforeningen
Kurt Nyggard, Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord – Star

Suppleanter

Annika Nielsen, Arla
Hans Jessen, 3F Midtjylland
Laila Jensen, Kvik køkken
Line Poulsen, Sprogcenter Midt