Historie

Det hele startede med en god idé...

Netværkslokomotivet opstod i 1997, da en gruppe produktionsvirksomheder havde brug for at få deres medarbejdere opkvalificeret inden for læsning, stavning og regning.

Initiativet blev båret frem af en række ildsjæle og har sidenhen udviklet sig til et omfangsrigt netværk på tværs af landet.

I 1999 blev Netværkslokomotivet udvidet med en styregruppe. Gruppen består af arbejdsgivere, arbejdstagere, uddannelsesinstitutioner, en repræsentant fra kommunerne samt Ordblindeforeningen. Hvert medlem er en vigtig samarbejdspartner for Netværkslokomotivet. 

Styregruppen skal træffe overordnede beslutninger i relation til Netværkslokomotivets formål. Medlemmerne i styregruppen vælges hvert andet år. Hvis du er interesseret i at høre mere om arbejdet i styregruppen, så kontakt konsulent Per Andersen.

Vi har kontorer i Horsens, Herning og København og tilbyder virksomheder hjælp til opkvalificering af medarbejdere i hele Danmark.

Netværkslokomotivet alle årene været finansieret af midler fra Statens Satspuljer. Den sidste bevilling udløb den 31. december 2020, og herefter har det ikke været muligt at opnå finansiering. Det blev dermed til 23 år med uvildig og uafhængig vejledning og hjælp til virksomheder, der gerne vil gøre deres gode medarbejdere endnu bedre.