Om Netværkslokomotivet

Vi vejleder og motiverer offentlige og private virksomheder til at opkvalificere medarbejdere, som har svært ved at læse, skrive, regne og bruge it og engelsk.

Vores konsulenter følger din virksomhed godt og sikkert igennem et uddannelsesforløb blandt medarbejderne.

Vi hjælper med at finde det rette uddannelsessted, vi fortæller jer om mulighederne for økonomisk støtte og/eller vikardækning, vi motiverer medarbejderne og bidrager med løbende sparring, vejledning og rådgivning frem mod slutresultatet: opkvalificerede og motiverede medarbejdere.

Vision

Vi vil være Danmarks mest inspirerende virksomhedsnetværk og den foretrukne samarbejdspartner i arbejdet med at motivere til opkvalificering af medarbejdernes almene færdigheder.

Værdier

Vores arbejde er kendetegnet ved fem værdier:

Passion

Løsningsorienteret

Imødekommende

Motiverende

Udviklingsorienteret

Det er gratis

Vores aktiviteter er finansieret af Undervisningsministeriets satspuljemidler og af et mindre tilskud fra de kommuner, der samarbejder med Netværkslokomotivet.

Det er årsagen til, at vores ydelser både er uafhængige og omkostningsfrie.

Præsentationsfolder