Om Netværkslokomotivet

Vi vejleder og motiverer offentlige og private virksomheder til at opkvalificere medarbejdere, som har svært ved at læse, skrive, regne og bruge it og engelsk.

Din arbejdsplads får hjælp til at komme godt og sikkert igennem et uddannelsesforløb blandt medarbejderne. 

Du får blandt andet

  • et uddannelsesforløb tilpasset din virksomhed
  • motivation af medarbejderne
  • hjælp til at finde det rette uddannelsessted
  • overblik over økonomi og støttemuligheder
  • løbende sparring, vejledning og rådgivning

Vision

Vi vil være Danmarks mest inspirerende virksomhedsnetværk og den foretrukne samarbejdspartner i arbejdet med at motivere til opkvalificering af medarbejdernes almene færdigheder.

Værdier

Vores arbejde er kendetegnet ved fem værdier:

  • Passion
  • Løsningsorienteret
  • Imødekommende
  • Motiverende
  • Udviklingsorienteret

Det er gratis

Netværkslokomotivets aktiviteter er finansieret af Undervisningsministeriets satspuljemidler og et mindre tilskud fra de kommuner, der samarbejder med os.

Det er årsagen til, at vores ydelser både er uafhængige og omkostningsfrie.