Transportmedarbejdere takkede straks ja til ordblindeundervisning

Hos transportvirksomheden J. Nørgaard Petersen A/S i Taastrup sagde fem chauffører og en terminalarbejder straks ja til tilbud om ordblindeundervisning.

Et kendetegn hos transportvirksomheden J. Nørgaard Petersen A/S i Taastrup er en åben kultur og omgangstone, hvor medarbejderne trygt kan drøfte deres udfordringer - også med ordblindhed. Det viste sig at give bonus, da ledelsen inviterede medarbejderne på et ordblindekursus.

- Vi tog det op på et morgenmøde, og inden mødet var færdigt, havde de to første meldt sig, og resten meldte sig hurtigt derefter, fortæller HR-chef Bolette Nørgaard.

Sammen med transportchef Brian Jensen peger Bolette Nørgaard på, at det at skabe fælles forståelse blandt kollegerne om at støtte op om ordblindekurset, også ved at give en ekstra hånd med i driften - er helt afgørende for at få det til at lykkes.

Danske Fragtmænd
Transportvirksomheden J. Nørgaard Petersen A/S i Taastrup har haft stor succes med at invitere deres medarbejdere på ordblindekursus. Seks ansatte har været af sted og fået værktøjer, så de kan klare sig bedre i hverdagen. Foto: Søren Hytting

Hensyn til driften

Virksomheden gennemførte i 2017-2018 et ordblindekursus på virksomheden for seks medarbejdere – fem chauffører og en medarbejder fra terminalen – i samarbejde med Vestegnen HF & VUC.

Undervisningen strakte sig over 60 timer og foregik hver mandag kl. 7-10, fra september 2017 til marts 2018. Dog med undtagelse af december måned, som er en travl måned hos J. Nørgaard Petersen A/S. Mandagen blev valgt, fordi den ikke har helt samme pres i morgentimerne som resten af ugens dage.

- Omrokering af opgaver og hjælp fra kollegerne med at læsse bilerne fik øvelsen til at lykkes, fortæller transportchef Brian Jensen, og HR-chef Bolette Nørgaard supplerer.

- Der er tre ting, som har stor betydning for os: at undervisningen tilrettelægges under hensyn til driften, foregår i arbejdstiden og på virksomheden.

Ordblindekursus giver et godt fundament

J. Nørgaard Petersen A/S har som en større virksomhed med 110 ansatte brug for at kommunikere på skrift. Chaufførerne arbejder i hverdagen meget selvstændigt og skal håndtere mange forskellige fragtbreve, forstå skriftlig information om opgaverne på jobbet, og de skal læse og forstå materialer, når de er på kursus i for eksempel farligt gods.

- Der tales i disse år meget om, at ufaglærte skal uddanne sig til faglærte. Men for at kunne gå videre ad den vej skal grundlaget være i orden, og det er at kunne skrive, læse og regne, siger Bolette Nørgaard.

Gode værktøjer

En af deltagerne i ordblindekurset er Steen Jørgensen. Han er en erfaren chauffør og kender til tidligere at have haft svært ved vejnavne og udfyldelse af fragtbreve. Han har også skjult sin ordblindhed, indtil kørselsdisponenten en dag for flere år siden fandt ud af det.

Nu er han åben omkring det og ved efter kurset, hvordan han kan bruge apps, ligesom han også har fået hjælpeprogrammet CD-ord installeret på sin computer.

- Nu læser jeg nyheder på PC og tekst-TV, fortæller han, og HR-chef Bolette Nørgaard supplerer.

- Det er mit indtryk, at deltagerne nu ved mere om egne udfordringer og har fået nogle gode værktøjer, så de kan klare sig bedre i hverdagen. Og de deler ud af erfaringer med brug af apps. En hjælper endda en anden kollegas søn.