Stort udbytte af digital-kursus Hos Herning Vand

For godt et år siden kunne virksomheder for første gang sende deres medarbejdere af sted på det nyoprettede kursus: FVU-digital. Status et år efter er, at kurset har haft et begrænset antal deltagere. Men for de medarbejdere, der har været af sted, har udbyttet været stort.

Overgangen til en digitaliseret arbejdsplads har ikke været nem for 52-årige Jan Myllerup, der arbejder som tekniker ved Herning Vand.

Mange nye systemer har været svære at sætte sig ind i, og samtidig kom alle informationer pludselig på mail, så indbakken bugnede og blev helt uoverskuelig at holde styr på. Flere andre kollegaer har også været udfordret på de mange digitale tiltag, og for afdelingsleder i Herning Vand Jan Ravn stod det klart, at der måttes gøres noget.

– Vi har mange medarbejdere, inklusive mig selv, som ikke er født med en computer i hånden. Vi kunne se, at vi var nødt til at klæde nogle af dem anderledes på, hvis de skulle med i den digitale udvikling, fortæller Jan Ravn.

Jan Myllerup_Herning Vand
Tekniker ved Herning Vand, Jan Myllerup har med stor succes deltaget i kurset FVU-digital. Foto: Jeanette Suell

Ingen flyvende start

Svaret på medarbejdernes digitale udfordringer blev deltagelse i kurset FVU-digital. Det virksomhedsrettede kursus blev udbudt første gang i januar 2019 og er målrettet virksomheder, hvis ansatte har brug for at styrke færdighederne inden for it – nøjagtig som Jan Myllerup og hans kolleger.

På landsplan har omkring 1.625 kursister deltaget i undervisning det første år. Ifølge Inge Steen Mikkelsen, chefkonsulent ved Dansk Industri, er det ikke just en flyvende start.

– Jeg havde nok forventet, det var gået hurtigere, end vi har set, men jeg vil bestemt ikke kalde det en fiasko. Jeg vil snarere sige ”lad os nu se.” Det kommer stille og roligt.

FVU-digital

 • Hos Herning Vand

  Hos Herning Vand har 15 medarbejdere været på kursus i FVU-digital hos Herning HF & VUC.

  De har blandt andet fået undervisning i billedhåndtering- og redigering, Outlook, Sharepoint og organisering af apps.

 • På landsplan

  Udover FVU-digital kom også FVU-engelsk til verden under trepartsaftalen om voksen-, efter- og videreuddannelse som den daværende regering og arbejdsmarkedets parter indgik i oktober 2017.

  Kurserne begyndte som virksomhedsrettede tilbud fra 1. januar 2019.

  Siden har omkring 1.625 kursister over hele landet deltaget i FVU-digital, mens 520 har deltaget i FVU-engelsk (med en anslået varighed pr. kursusforløb på 25 timer).

  Kilde: Tallene er beregnet på baggrund af Undervisningsministeriets opgørelse af årselever.

 • Nu også tilbud til ledige

  Et flertal i Folketinget indgik den 17. juni 2020 en aftale om, at også ledige kan få adgang til FVU-digital og FVU-engelsk.

Direkte værdi er vigtig

Under trepartsforhandlingerne tilbage i 2017 skubbede Dansk Industri på for at få et virksomhedsrettet kursus med fokus på digitale færdigheder. Det lykkedes, og resultatet blev FVU-digital.

Chefkonsulent Inge Steen Mikkelsen fortæller, at det dengang var særlig vigtigt for Dansk Industri, at kurset blev målrettet virksomhederne, og at indholdet i undervisningen så vidt muligt kunne bruges direkte ude på arbejdspladserne.

– Det skal meget gerne have en karakter, hvor det bliver omsætbart. Altså, at den undervisning, man møder som kursist, er en, man kan tage med sig og få omsat til en værdi direkte ude i den virksomhed, hvor man nu engang er.

Bedre venner med digitale værktøjer

Allerede inden undervisningen er helt afsluttet, kan tekniker ved Herning Vand Jan Myllerup mærke, at han har haft glæde af digitalkurset.

– Ork ja, og jeg er jo først lige startet op, lyder det kort og kontant.

Også afdelingsleder Jan Ravn kan mærke, at de 15 medarbejdere, der har været af sted på FVU-digital, er blevet bedre venner med de digitale værktøjer og systemer, der præger hverdagen hos Herning Vand.

– Specielt hos dem, som ikke kunne ret meget tidligere, har vi mærket en forandring. Der synes jeg faktisk nogle af dem er kommet langt videre. De er blevet i stand til selv at håndtere nogle af tingene i dag, hvor de skulle have en stående ved siden af tidligere, fortæller Jan Ravn.

Tekniker Jan Myllerup har da også fået blod på tanden. Han har planer om at deltage i flere kurser via sin fagforening, og på arbejdspladsen kan han også forvente at blive mere dus med de programmer og systemer, der får forsyningsselskabet til at køre.

Jan Myllerup er kommet med på it-toget nu, og det har ført en væsentlig gevinst med sig, fortæller han.

– Den største gevinst er, at jeg kan passe mit arbejde. Og at jeg er blevet bedre til det.