Nyborg Kommune Serviceteam: En ren succes

Nyborg Kommunes ServiceTeam har indført smartphones til medarbejderne.

- Det hele startede på en lidt pudsig måde, fortæller rengøringsleder Jytte Hansen, ServiceTeam.

- Jeg havde hørt, at en anden kommune havde givet deres medarbejdere mobiltelefoner. Først tænkte jeg, at det måske var lidt overdrevet. Men efterfølgende blev jeg klar over, at der var flere firmaer, som udviklede programmer til smartphones til brug for rengøringsbranchen. Jeg blev hurtigt klar over, at mine medarbejdere skulle have en smartphone, for der er så mange ting, den kan bruges til, siger Jytte Hansen.

- Jeg var til et arrangement, hvor jeg talte med Metha Palmus Hansen, chefsekretær og HR-konsulent på Trinity Hotel & Konference Center. Hun fortalte mig om deres brug af tablets i projekt Better Rooms, hvilket var meget inspirerende.

Samhørighed

Med til historien om succes'en med tablets på Trinity Hotel & Konference Center hører, at nogle af medarbejderne fik screenet deres danskfærdigheder. Jytte Hansen, ServiceTeam, tog idéen til sig.

- Jeg kontaktede konsulent Jonna Bach fra Netværkslokomotivet og fik hende til at hjælpe os. Netværkslokomotivet arrangerede derefter et informationsmøde med pølsevogn, og medarbejderne i ServiceTeam tog rigtig godt imod arrangementet.

- Vi besluttede, at alle ansatte i ServiceTeam skulle screenes. Det, at vi alle var med, gav en rigtig god samhørighed.

Trygge medarbejdere

- Det var meget vigtigt for mig, at vi kom godt fra start. Derfor meldte jeg ud, at en god start mest handler om, at medarbejderne er trygge. Det måtte ikke gå for hurtigt, da jeg ikke ville risikere at tabe nogle på gulvet.

Efter screeningen stod det klart, at nogle medarbejdere ville profitere af at tage et kursus for ordblinde, mens andre havde behov for et forløb for tosprogede. Jonna Bach koblede ServiceTeams medarbejdere til det lokale VUC, og kursusforløb for henholdsvis ordblinde og tosprogede medarbejdere
blev strikket sammen.

- Vi havde en god snak med VUC og de var med på, at brug af smartphones skulle indgå i undervisningen, siger Jytte Hansen.

Gæstelærer

ServiceTeam Nyborg valgte at bruge CleanManager, der er et online planlægningsværktøj til brug i rengøringsbranchen. CleanManager er udviklet af Frantz Furrer og Jakob Witte Larsen, der sammen driver virksomheden Pro-Lite Development.

- At vi så fik det arrangeret sådan, at Frantz Furrer blev gæstelærer i undervisningen på VUC, var jo en gevinst uden lige, siger Jytte Hansen.

Inspiration og motivation

Frantz Furrer er glad for rollen som gæstelærer.

- Det gav et godt indblik i medarbejdernes hverdag og deres udfordringer. Tit kommunikerer vi jo mest med ledere og mellemledere, men i det tætte samarbejde med VUC og Jytte Hansen kunne jeg hjælpe medarbejderne direkte og også give dem viden om hvilke andre apps, der kan hjælpe dem i
dagligdagen, siger Frantz Furrer og tilføjer, at den egentlige årsag til succesen med at digitalisere medarbejdernes hverdag ligger hos Jytte Hansen.

- Hun var så inspireret, og inspirationen blev forvandlet til motivation, som medarbejderne kunne mærke.

Ikke et tabu

- Nogle af medarbejderne var noget oppe i årene, og vidste dårligt, hvordan smartphonen skulle vende, når de skulle telefonere. Nu er de bare skrappe til at bruge smartphonen, fastslår Frantz Furrer, der selv er ordblind.

- Det er normalt ikke noget, jeg skilter med. Kun når jeg ved, at min egen ordblindhed kan hjælpe andre til at forstå, at det ikke er et tabu, og at man sagtens kan kommunikere skriftligt på trods af ordblindheden.

Klap på skulderen

Jytte Hansen er begejstret for hele forløbet.

- Vi har fået en smartere arbejdsgang. Men det største plus er nok, at mine medarbejdere føler, de har fået et klap på skulderen. De føler sig mere værdsatte og respekterede nu, og det har de i højeste grad fortjent.