Dagplejere er blevet bedre til ord, tal og it

Indsatsen Bedre til ord, tal og it har styrket kompetencerne hos dagplejerne i Holstebro Kommune. Netværkslokomotivet har hjulpet indsatsen på vej.

Lissy Slet Loch er dagplejer i Holstebro Kommune. Hun har aldrig været glad for at gå i skole og har kæmpet med læsevanskeligheder hele sit liv.

I hvert fald lige indtil den dag hendes arbejdsplads – Holstebro Kommune – tilbød hende et kursus, hvor hun kunne blive bedre til det med at læse og skrive. Dermed blev hun sammen med en række andre kolleger en del af indsatsen Bedre til ord, tal og it, som Den Kommunale Kompetencefond står bag. Indsatsen har indtil årsskiftet kun været tilgængeligt i 15 pilotkommuner, men har vist sig at være så stor en succes, at den fra 1. januar 2018 er blevet udbredt til hele landet.

Dagplejer Lissy Slet Loch
”Jeg har fået mod på at blive arbejdsmiljørepræsentant. Det er helt fantastisk.” En test i læse- og skrivefærdighederne og et efterfølgende ordblindekursus har åbnet nye døre for dagplejer i Holstebro Kommune Lissy Slet Loch.

Mere mod på arbejdsopgaverne

Hos Dagplejen Holstebro Kommune tyvstartede de deres eget projekt og har således lagt sig mellem pilotkommunerne og den landsdækkende indsats. Derfor kan de allerede nu se effekten blandt de dagplejere, der har deltaget i screening og efterfølgende kurser i dansk, matematik eller it.

En rundspørge blandt 30 dagplejere, der deltog på kurser i FVU-dansk (forberedende voksenundervisning) eller ordblindeundervisning med it, viser, at 73 procent i høj eller nogen grad har fået mere selvtillid og 60 procent har i høj grad fået mod på mere efteruddannelse.

Det gælder også dagplejer Lissy Slet Loch. Hun har især fået mere mod på det skriveri, der er en naturlig del af hendes arbejdsliv.

- Jeg er naturdagplejer, og vi skal hvert år lave en årsplan, og det gør, at der bliver en del skriveopgaver. Dem har jeg lige pludselig fået mod på, fortæller Lissy Slet Loch.

Tablet til dagplejere i Holstebro Kommune
Lissy Slet Loch har fået stillet en tablet til rådighed i sit arbejde som dagplejer. Den er et hjælpsomt værktøj, når der for eksempel skal skrives en besked til dagplejebørnenes forældre.

Netværkslokomotivet fjerner barrierer

For at komme sikkert i mål med opkvalificeringen af dagplejernes kompetencer har Holstebro Kommune haft tæt kontakt til konsulent Hans Kærgaard fra Netværkslokomotivet.

Han har assisteret med planlægningen af forløbet og motivation af dagplejerne, mens VUC Holstebro har stået for screening og et skræddersyet undervisningsforløb til dagplejerne i samarbejde med Holstebro Kommunes
dagplejeleder Klavs Eg, souschef Birgitte Kyed og fællestillidsrepræsentant Helle Bøgh.

- I Netværkslokomotivet er vi gode til at fjerne de barrierer, medarbejderne måtte have mod at deltage i et kursus. Nogle har så dårlige erfaringer fra deres skolegang, at de bakker, så snart de hører ordet undervisning. Vi kan motivere medarbejderne, så de kommer af sted og får nogle succesoplevelser i takt med, at de bliver bedre til at læse, skrive eller regne, fortæller Hans Kærgaard.

Dagplejer Lissi Slet Loch udenfor
Som naturdagplejer i Holstebro Kommune er der mange skriveopgaver, der skal klares. Efter at have været på ordblindekursus har dagplejer Lissy Slet Loch ingen problemer med at sætte sig ved skrivebordet.

Succesoplevelse – og en ny arbejdsopgave

Det med succesoplevelse kan dagplejer Lissy Slet Loch til fulde tilslutte sig.

- Det er så dejligt at komme i gang med at få nogle redskaber, som kan hjælpe en til at gøre hverdagen tryg. Og sørme også fritiden, fortæller hun.

Faktisk er Lissy Slet Loch blev så tryg, at hun har gjort noget, hun aldrig har turdet før.

- Jeg har fået mod på at blive arbejdsmiljørepræsentant, og det er helt fantastisk. Det er noget, jeg aldrig før har haft mod på. Det er så fedt at få lov til at prøve at være med i den proces, siger hun og følger det op med en opfordring til sine kolleger.

- Jeg vil bare sige: kom i gang med at komme i skole. Det er aldrig for sent at lære. Det er guld værd, lyder det fra en smilende Lissy Slet Loch.

 • Fakta om projekt Bedre til ord, tal og it

  Indsatsen ‘Bedre til ord, tal og IT’ henvender sig til ansatte på FOA eller 3F overenskomst.

  I forbindelse med screening og
  efterfølgende kurser i dansk,
  matematik og IT ydes der tilskud til vikardækning/lønrefusion.

  Læs mere om indsatsen på Den Kommunale Kompetencefond