Modige medarbejdere styrker IT-færdighederne

Da lager- og logistikansvarlig ved AP Maskinfabrik i Barrit, Sanne Lehmann blev introduceret for mulighederne i FVU-digital, var hun ikke tvivl: her var kurset, hun havde ledt efter. Og kurset har levet op til forventningerne.

Anders Pedersen Maskin- & Specialfabrik A/S i den lille by Barrit i Østjylland er en af Danmarks mange mindre produktionsvirksomheder. De har investeret i ny teknologi i produktionen, konkurrenceevnen er styrket, og næste skridt er optimering og effektivisering af arbejdsgange. Det er en proces, som omfatter øget brug af IT i produktionen.

Bedre udnyttelse af it

Sanne Lehmann, der har ansvaret for lager og logistik, har arbejdet med lager- og økonomistyring (ERP) siden slutningen af 80’erne, og hun har flere gange været med på rejsen, hvor papirkort bliver skiftet ud med IT-værktøjer.

- Det er vigtigt at få skabt forståelse for, hvorfor vi skal gøre tingene på en ny måde. At det betyder noget for vores leveringstider og indtjening, hvis man bruger materialer, som ikke registreres. At det er vigtigt at lave korrekte efterkalkulationer, så prisen på nye tilbud og ordrer er rigtig, fortæller Sanne Lehmann.

Hun har aldrig tvivlet på, at bedre udnyttelse af IT vil give et kæmpe løft til virksomheden i Barrit. Til gengæld har hun haft mange overvejelser om medarbejdernes IT-kompetencer, og hvordan man får alle med.

- Jeg oplevede, at mange havde svært ved at tænde Pc’en, og at nogle også var udfordret på at læse og forstå teksten på skærmen. ERP kurser er dyre, og hvordan kunne jeg sikre, at alle kom på rette niveau? Det er jo lige forkert at sende en dygtig mand på begynderkursus, som det at overvurdere færdighederne, fastslår Sanne Lehmann.

Fakta

 • FVU-digital

  Formålet med FVU-digital er, at medarbejderne styrker deres helt basale digitale færdigheder.

  Kurset kan ikke bruges til at træne medarbejderne i et helt konkret IT-program i virksomheden. Dog er det et virksomhedsrettet kursus, hvorfor undervisningen skal tage udgangspunkt i det, virksomheden efterspørger og har brug for. Derudover er der en læreplan, som underviseren skal følge.

 • FVU-digitalkurset hos Anders Pedersen Maskin- og Specialfabrik A/S

  • Seks uger hver torsdag kl. 8-12
  • Alle medarbejdere deltog på samme hold
  • Undervisningen bestod af grundlæggende IT/PC-betjening, samt arbejde med Google mail og andre Google-programmer, IT-sikkerhed, relevante apps og introduktion til højtlæsning af tekst og tale til tekst.

Godt på vej med FVU-digital

Der er en helt særlig kultur i en virksomhed, hvor 85 procent af medarbejderne er begyndt som fejedrenge. Her viser man hensyn til hinanden og mange ting foregår, som de altid har gjort. Forandringer tager tid, og for Sanne Lehmann har det været vigtigt at holde fast i de gode ting.

- Men det var nødvendigt med en opgradering på IT-fronten, for det hænger tæt sammen med, at vi også får forenklet nogle arbejdsprocesser, fortæller hun og konstaterer, at FVU-digitalkurset har haft en mærkbar effekt på medarbejderne.

- De er blevet modige. Når man finder ud af, at man ikke kan gøre noget forkert, og at man altid kan fortryde og komme tilbage. Det er basale ting, men den læring har været vigtig for mange. Jeg fandt ud af den enkelte medarbejders niveau, og det har stor værdi for mig, så vi får optimeret vores investering i efteruddannelse. Det er den ene del, men den anden – og måske vigtigste for medarbejderne – er, at de også fik nogle værktøjer, de kunne bruge derhjemme. Og underviseren fra VUC var dygtig til at give alle noget, uanset niveau.

Bump på vejen

I en lille virksomhed kan der være kort fra idé til handling. Det var der også, da Sanne Lehmann blev opmærksom på mulighederne inden for FVU-digital. Til gengæld gled budskabet om FVU-screeninger i dansk og matematik knap så hurtigt ned hos medarbejderne.

- Et godt råd til andre, der vil i gang med FVU-kurser er, at de snakker om afklaring og ikke bruger ord som screening. Det fik alle paraderne op hos medarbejderne, og vi endte med at gøre FVU-screeningen frivillig. Til gengæld har deltagelse i FVU-digital været et krav. Her er alle blevet introduceret til kompenserende -værktøjer, og to medarbejdere er gået i gang med ordblindeundervisning. Jeg håber, deres erfaringer kan trække flere med, slutter Sanne Lehmann.