Ja tak til test af færdigheder på virksomheden Meggit

Inddragelse af afdelingslederne i virksomheden Meggitt blev vejen til succesfuld - og frivillig – screening af medarbejdernes grundlæggende færdigheder.

Den 6. september 2018 er næsten alle 115 medarbejdere hos den nordsjællandske virksomhed Meggitt samlet til det månedlige informationsmøde i kantinen. Et vigtigt punkt på programmet er lancering af et nyt uddannelsesinitiativ – FVU-læsning (Forberedende Voksenundervisning) og ordblindeundervisning som et frivilligt tilbud til alle.

Medarbejderne får at vide, hvorfor virksomheden ønsker det, hvilke erfaringer, der er gjort på nabovirksomheden Trelleborg, og
hvad undervisningen går ud på.

90 procent siger ja tak

Til mødet er der lister, hvor medarbejderne kan skrive sig på, hvis de siger ja tak til screening. Vil medarbejderne skrive sig på
listen – eller vil de holde sig tilbage og takke nej? Alle bliver positivt overraskede, for 94 ud af 115 medarbejdere vælger at takke ja til screening. Og da screening og tilbagemeldinger er gennemført, er resultatet, at tæt på 55 procent er i målgruppen for FVU- og ordblindeundervisning.

Hvordan kan det lade sig gøre ad frivillighedens vej at få cirka 90 procent af medarbejderne til at sige ja til at blive screenet? For Meggitt ligger forklaringen i inddragelse af afdelingslederne, tydelig motivering fra øverste ledelse og et nødvendigt samspil mellem drift og uddannelse.

Medarbejder på Meggit
Produktionsmedarbejder Liban Abdijama har været ansat på Meggitt siden 2008. Sammen med 93 andre kolleger fik han i efteråret testet sine læse- og skrivefærdigheder. I dag går han i skole, hvor han får danskundervisning. Foto: Kristian Brasen

Afdelingslederne skal inddrages

Alle afdelingsledere har været inddraget i forberedelserne og beslutningen.

- Det var vigtigt for os at have alle afdelingslederne med fra start. Det viste sig også, at flere afdelingsledere har oplevet medarbejdere, der ønskede noget i denne retning. Derfor besluttede lederne at bakke op og arbejde med at få arbejdet tilrettelagt, så uddannelse er muligt i en ellers travl hverdag, siger HR Manager Salina Larsen.

Ud over informationsmødet først i september har både afdelingslederne og tillidsrepræsentanten gjort et stort stykke arbejde med at informere og motivere medarbejderne i de enkelte afdelinger.

- Jeg har fulgt op på vores ugentlige komponent-infomøder. Jeg har pointeret, at screeningen ikke er obligatorisk, men at jeg gerne ser, alle tager imod det. Gode læse- og skrivefærdigheder er en klar fordel, når man som medarbejder skal have udbytte af for eksempel et kursus i måleteknik, fortæller afdelingsleder Thomas Rasmussen.

Meggit HR Manager Salina Larsen og afdelingsleder Thomas Rasmussen
HR Manager Salina Larsen og afdelingsleder Thomas Rasmussen har været bærende kræfter i arbejdet med at motivere medarbejderne på Meggitt til at få testet deres læse- og skrivefærdigheder. Resultatet er, at 94 ud af 115 medarbejdere er blevet testet. Foto: Kristian Brasen

Formålet skal stå tydeligt

Ifølge HR Manager Salina Larsen er det vigtigt, at medarbejderne ved, hvor deres arbejdsplads vil hen med initiativet.

- Vi vil gerne over for medarbejderne sige klart og tydeligt, hvorfor vi som virksomhed vil dette initiativ – og vi vil gerne opfordre alle til at tage imod tilbuddet. Vi er en virksomhed, der vækster meget. Derfor skal vi også hver især kunne håndtere den øgede standardisering og skriftlighed, der følger med automatisering og det at være en moderne virksomhed, siger hun.

På informationsmødet fik medarbejderne virksomhedens tre begrundelser fra produktionschefen Tim Schwarting og Salina Larsen: At udvikle medarbejderne, at alle forstår arbejds- og sikkerhedsinstruktioner, ordresedler og overleveringer – og, at der ikke er nogle medarbejdere, der føler sig uden for det kollegiale fællesskab.

Det nødvendige hensyn

Til det første hold har virksomheden af hensyn til driften vurderet at kunne afse i alt seks medarbejdere – udvalgt på tværs af afdelinger. Det ’koster’ på ressourcer til driften, fortæller afdelingsleder Thomas Rasmussen.

- Men man skal have is i maven – og huske, at dette giver gode færdigheder, selvtillid og et styrket mindset og beredskab til kvalitet hos alle, siger han.

De første seks medarbejdere afslutter deres undervisningsforløb 1. december 2018, og i 2019 vil flere komme af sted på uddannelse.

 • Fakta om Meggit

  Meggitt beskæftiger sig med fremstilling af piezokeramiske
  komponenter til avanceret måleudstyr til brug i Medico og Technology-sektoren.

  Her finder komponenterne anvendelse inden for for
  eksempel undervandsakustik, medicinsk ultralyd og sensorer.

  Meggitt beskæftiger 115 medarbejdere i administration, R&D samt produktion - heraf mange med udenlandsk baggrund - på deres virksomhed i byen
  Kvistgård i Nordsjælland.

  Automatisering/robotteknologi og stadig større krav til dokumentation inden for det farmaceutiske område er udviklingsområder hos Meggitt.

  Robotteknologi er allerede implementeret på enkelte arbejdsstationer. Det stiller og vil stille stigende krav til medarbejderne om opdatering af almene og faglige kompetencer.