Dyre uddannelser spildt uden grundlæggende skolekundskaber

Alfa Laval har i en årrække arbejdet målbevidst på at skabe en positiv uddannelsesspiral. Det betyder, at manglende basiskompetencer i dansk, regning og It ikke længere er et tabu. Målet er at gøre gode medarbejdere bedre, og klæde dem på til faglig efteruddannelse.

- Det er ikke længere tabu at gå direkte til medarbejderne og sige, at deres basiskunnen i dansk og regning ikke er i orden, fortæller Ulla Poulsen, HR-manager hos Alfa Laval i Kolding.

- For firmaet er det penge ud af vinduet at sende medarbejderne på faglig efteruddannelse, hvis de ikke mestrer basale skolekundskaber.

Alfa Laval sender hvert år mange på ordblindekurser og Forberedende Voksenundervisning i dansk og regning via Netværkslokomotivet.

Mod på at uddanne sig

På Alfa Laval regner man med, at alle medarbejdere skal på faglig efteruddannelse minimum 14 dage om året. En række ufaglærte ansatte på Alfa Laval har fået mod på at uddanne sig efter at de har fået deres niveau i dansk og regning hævet. I dag er de faglærte maskinarbejdere.

En ny verden

- Det er en ny verden, der åbner sig for medarbejderne, når de opdager at de kan læse og skrive, fortsætter Ulla Poulsen.

- De får modet til at blive udfordret, de lærer at forstå og bruge IT, og de bliver en del af mailkulturen.

Engelsk som koncernsprog

- Vi har haft stor gavn af sparring fra Netværkslokomotivet, som hjælper med at fjerne barrierer og skabe motivation for kompetenceløft pointerer Ulla Poulsen.

Ulla Poulsen påpeger, at fremtiden vil kræve gode engelskkundskaber, da stadig flere firmaer har engelsk som koncernsprog, og mange manualer er skrevet på engelsk.