Sådan lykkedes du med udenlandske medarbejdere

Taler I dansk på din arbejdsplads? Det kan I komme til. Tag med til temamøde og find ud af, hvordan du kommer i gang.

Anbefal denne side:

Det kan være udfordrende at lede, oplære og samarbejde på tværs af sproglige og kulturelle forskelle.

Kom til temamøde og find ud af, hvordan din arbejdsplads kan rekruttere, fastholde og opkvalificere medarbejdere med udenlandsk baggrund til gavn for virksomheden, medarbejderen og lokalsamfundet.

Målgruppen for temamødet er virksomhedsejere, ledere, HR og tillidsvalgte. Andre interesserede er selvfølgelig også velkomne.

Det får du med hjem

 • Erfaringer og viden fra andre virksomheder
 • Bud på, hvorfor danskundervisning er en rigtig god ide
 • Mulige konsekvenser af ikke at have en sprogpolitik
 • Betydning for medarbejderen, der ikke mestrer det danske sprog
 • Gevinster ved gode dansksproglige færdigheder privat, for samfundet og for arbejdspladsen
 • Konkrete muligheder for at sende dine medarbejdere på virksomhedsrettet danskundervisning – med tilskud!

Kort sagt

Netværk, konkret viden og inspiration til, hvordan du kan rekruttere, fastholde og opkvalificere medarbejdere med udenlandsk baggrund.

 • Program: Sådan lykkedes du med udenlandske medarbejdere

 • Kl. 07.45 - Godmorgen og velkommen

  Morgenmad og Netværk

 • Kl. 08.15 - Helikopterblik på udenlandsk arbejdskraft

  Et hurtigt helikopterblik på brugen af udenlandsk arbejdskraft - ved dagens facilitatorer Mette Zaar Gregersen og Lars Bach Mortensen, VEU-koordinatorer fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

 • Kl. 08.30 - Hvorfor er agendagen vigtig?

  Hvorfor og hvordan Hedensted Erhverv støtter op om denne agenda
  - ved Carsten Steffensen, erhvervschef hos Hedensted Erhverv

 • Kl. 08.35 - Behovet for udenlandsk arbejdskraft

  Vi har brug for de udenlandske medarbejdere
  - ved Lisbeth Torfing, formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget ved Horsens Kommune

 • Kl. 08.50 - Konsekvenser

  Hvilke konsekvenser har det, når der ikke tales dansk på arbejdspladsen?

  • Hvilke udfordringer er der, når medarbejderne ikke taler dansk?
  • Hvilke konsekvenser kan det have, hvis virksomheden ikke gør noget?

  Set fra virksomhedernes perspektiv - ved Svend Lycke, COO hos Steel Products A/S

  Set fra fagforeningens perspektiv - ved Gitte Hvilsted, vejleder hos 3F i Horsens

 • Kl. 09.30 - Summepause

  Hvilke udfordringer er der på din arbejdsplads?

 • Kl. 9.45 - Gevinster ved at tale dansk på arbejdspladsen

  Hvilke gevinster opnår man, når der tales dansk på arbejdspladsen?

  Set fra arbejdsgivers perspektiv:

  Reitan Distribution A/S tilbyder dansk til sine udenlandske medarbejdere i arbejdstiden, blandt andet fordi alle skal være en del af holdet.

  ”Vi ønsker medarbejdere og kolleger, der vil udvikling”.

  Hør, hvorfor lagerchef Allan Ravn mener, at danskfærdigheder er vigtige for arbejdspladsen og forståelsen af den danske kultur.

  Set fra medarbejderens perspektiv: En tosproget kursist fortæller, hvorfor dansk er vigtigt.

 • Kl. 10.00 Pause

  Pause og netværk

 • Kl. 10.15: Hvordan bliver det en succes at tale dansk på arbejdspladsen?
  • Hvilke muligheder er der for danskundervisning?
  • Kan der søges midler til løntabsgodtgørelse?
  • Hvordan kan en sprogpolitik se ud?
  • Hvilket sprogligt niveau kræver de forskellige kurser og efteruddannelser?

  - ved Erik Serup Hansen, konsulent ved Netværkslokomotivet og Elna Leth Pedersen, afdelingsleder ved Erhverv Sprogcenter Midt

 • Kl. 10.50 Sådan får I styr på kompetencerne

  Cabi introducerer deres værktøjskasse, som er udviklet til at hjælpe virksomheder, når de ansætter udenlandske medarbejdere på arbejdspladsen - ved Mette Bengaard, konsulent hos Cabi

 • Kl. 11.00 Summepause

  Hvordan kommer du videre på din arbejdsplads?

 • Kl. 11.15 Opsamling
 • Kl. 11.25 Tak for i dag

  ved Elna Leth Pedersen, afdelingsleder ved Erhverv Sprogcenter Midt

 • Kl. 11.30 Frokost

  ...og tid til at netværke

Vigtigt vedr. Covid-19

Deltagerantal, afstand til hinanden med videre følger naturligvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til Covid-19.

Såfremt du har symptomer på sygdom af nogen art, bedes du ikke møde op, men melde afbud.