Små virksomheder har ringere adgang til opkvalificering

Ændrede krav til holdstørrelse og branchesamarbejde kan måske bane vejen for små og mellemstore virksomheders adgang til uddannelsessystemet. Men det er en svær målgruppe at nå, erkender udbydere.

Anbefal denne side:

Du kan se det på Preben, når han står foran sin arbejdscomputer. Det kniber med it-færdighederne. Det er egentlig en skam, for han er en dygtig medarbejder. En af dine bedste, faktisk. Men det kniber gevaldigt med it-færdighederne. Både for ham og 7-8 af hans kolleger. Det skal du have gjort noget ved, så du griber knoglen, ringer til din lokale udbyder af it-kurset FVU-digital. Sammen finder I ud af, hvor mange, der skal på kursus, syv i alt. I planlægger også, hvor og hvornår undervisningen skal foregå, og allerede tre måneder efter smiler Preben og hans kolleger noget mere, når de skal løse opgaver digitalt.

 • Fakta

 • 99 procent...

  af Danmarks virksomheder er defineret som små og mellemstore.

  Små virksomheder har færre end 50 fuldtidsansatte, mens mellemstore virksomheder har færre end 250 fuldtidsansatte.

  Kilde: DI Business og SMVportalen.dk

 • 38 procent...

  af alle fuldtidsansatte i Danmark er ansat i en lille eller mellemstor virksomhed.

  Kilde: DI Business, 2019

Urealistisk ønsketænkning

Ret perfekt scenarie for igangsættelse af et uddannelsesforløb på en lille virksomhed, synes du ikke? Det er desværre også ret urealistisk. Primært fordi det vil være en stor underskudsforretning for udbydere af FVU-kurser at afholde dem med færre end 12 deltagere. Så det gør de som udgangspunkt ikke.

– Det vil være en underskudsforretning for os, hvis der er færre end 10 deltagere. Vi vil helst op på 12. Hvis der kun er 6-7 deltagere på hvert hold, ville vi gå konkurs, fortæller afdelingsleder ved AOF Center Storkøbenhavn, Monica Brædder.

Svært at undvære medarbejdere

Hos Horsens HF & VUC skal der 13 deltagere til et FVU-hold. Uddannelseskonsulent Lone Frederiksen har arbejdet med SMV’er de seneste tre år. Hun hører dem jævnligt sige, at de ikke kan undvære det antal medarbejdere, det kræves for at stable et hold på benene.

– Jeg hører igen og igen, at de ikke kan undvære så mange medarbejdere. Det gælder både inden for rengøring, plejeområder, entreprenører med flere. De kan ikke undvære 13 medarbejdere uden nærmest at lukke hele arbejdspladsen ned, fortæller hun.

Højere takst – flere mindre hold

Det er statens takst pr. deltager, der afgør, hvor mange der skal være på et hold, før det kan hænge sammen økonomisk. Uddannelseskonsulent Lone Frederiksen foreslår, at man kigger på taksten pr. deltager, når disse kommer fra en SMV. En højere takst til deltagere fra SMV’er vil betyde, at der kan etableres hold med færre deltagere.

– Det ville være fantastisk, hvis vi ikke behøvede mere end otte på et hold. Vi (udbyderne, red.) er jo en begrænsning i os selv, fordi vi siger, der skal være 13 til holdstart. Jeg tror, det vil have en effekt, hvis man siger, at når der er tale om et lukket virksomhedshold, så øges taksten, så vi kan nøjes med otte på et hold.

Stjerneeksempel i servicebranchen

Så længe statens takst er som nu, må de mindste virksomheder se sig om efter andre måder at få opkvalificeret deres medarbejdere på. Her kan et samarbejde med andre virksomheder fra samme branche være en løsning.
Hos AOF Center Storkøbenhavn er Monica Brædder en del af et stort uddannelsesprojekt med virksomheder fra servicebranchen.

– Det samarbejde er et stjerneeksempel på, at det godt kan lade sig gøre at samle flere virksomheder på ét hold og få det op at køre, fortæller hun.

Det er virksomhederne Compass Group, Alliance Plus, COOR og ISS, der er gået sammen i et uddannelsesnetværk. Målet er at opkvalificere tosprogede medarbejdere i mundtlig dansk. Selvom der er tale om store virksomheder, er der også plads til de små, siger Monica Brædder.

– Vi forsøger at tage fat i de mindre virksomheder i servicebranchen og spørge dem, om de vil med på et hold sammen med de store. Det er så småt ved at komme i gang, og vi er spændte på at se, hvordan det kommer til at lykkedes.

Køb selv-kurser

Hvis det står helt slemt til med Preben og hans kolleger, kan virksomheden som en sidste udvej selv betale for FVU-kurset, der ellers er gratis. Det hedder indtægtsdækket virksomhed og bliver indimellem brugt på Horsens HF & VUC, fortæller uddannelseskonsulent Lone Frederiksen.

– Ved indtægtsdækket virksomhed køber og betaler virksomheden selv kurset. Så betyder antallet af kursister ikke noget.

I både Horsens og København arbejder VUC og AOF videre på at finde løsninger, der kan tilgodese de små og mellemstore virksomheder.

– Det er i høj grad vores opgave at hjælpe dem. Det er en udfordring, og det kommer ikke til at ske i morgen, men det, at vi er kommet i så god dialog med for eksempel 3F er positivt. Jeg tror, alle relevante parter skal involveres i det. Så skal det nok lykkedes, lyder det fra Monica Brædder.