Nye engelsk og digital-kurser til virksomheder

Fra 1. januar 2019 kan virksomheder tilbyde medarbejderne at deltage i korte kurser i engelsk og digital opgaveløsning.

De nye tilbud er en udvidelse af den fagrække, som FVU hidtil har bestået af, nemlig FVU-læsning, FVU matematik og FVU-start.

Det fortæller Susanne Anthony, chefkonsulent i Undervisningsministeriet.

- De to nye fag er i modsætning til de ’gamle’ fag forbeholdt offentlige og private virksomheders ansatte. Undervisningen i begge fag har således til formål at styrke deltagernes færdigheder i relation til deltagernes jobfunktion.

Engelsk og digital opgaveløsning indgik i en aftale om Voksen- og efteruddannelse (VEU), som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2017. Kort før jul vedtog Folketinget bestemmelserne for de nye fag, så de kunne tilbydes virksomhederne fra 1. januar 2019.

Hvem er kurserne for?

Kurserne er forbeholdt ansatte i såvel private som offentlige virksomheder – og derfor både for medarbejdere med dansk som modersmål og medarbejdere med dansk som andetsprog.

- Mange virksomheder har jo ansatte, der ikke har dansk som modersmål, og de to nye fag er naturligvis også for dem. Det må dog altid vurderes, om deltagerne har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne få udbytte af undervisningen, uddyber Susanne Anthony.

Hvilket niveau har kurserne?

Både FVU-digital og FVU-engelsk starter på et begynderniveau (trin 1), og så er fagene bygget op, så man kan tage et trin ad gangen for at styrke færdighederne. Deltagere med nogen erfaring med fagene vil typisk skulle starte på et af de øvre trin.

- Undervisningen er rettet både mod medarbejdere, der slet ikke har færdigheder med henholdsvis engelsk og digital opgaveløsning, og medarbejdere, der har nogen erfaring. Deltagerne starter på det trin, som passer til deres behov, forklarer Susanne Anthony.

Det vil være udbyderen af kurserne, der vurderer hvilket trin, den enkelte deltager skal starte på.

Hvordan kommer man på kursus?

Før man kan deltage i FVU-læsning og FVU-matematik, skal man gennemføre en obligatorisk test, stillet til rådighed af Undervisningsministeriet. Det samme gælder ikke for de to nye fag. Her vil det være den enkelte FVU-udbyder, der i samarbejde med virksomheden vurderer, om den ansatte vil kunne få udbytte af undervisningen.

- Vi forventer, det medfører en kort vej fra virksomhedernes ønske om kurser til kursusstart, fortæller Susanne Anthony og fortsætter:

- og kurserne kan ligesom de ’gamle fag’ både foregå på virksomheden og hos kursusudbyderen.

 • Fakta om de nye kurser

  Kurserne kan afholdes af FVU-udbyderne fra 1. januar 2019.

  Kort om FVU-digital:

  FVU-digital (Digital opgaveløsning for offentlige og private virksomheders ansatte) vil bestå af undervisning på tre trin.

  Undervisningen på hvert trin får en varighed på mindst 20 og højest 30 timer af 60 minutter.

  Kort om FVU-engelsk:

  FVU-engelsk (Engelsk for offentlige og private virksomheders ansatte) vil bestå af undervisning på fire trin.

  Undervisningen på hvert trin får en varighed på mindst 20 og højest 30 timer af 60 minutter.