Netværkslokomotivet er tilbage

Først var vi her i 23 år. Så var vi her ikke. Og nu er vi tilbage igen. Her er, hvad du skal vide.

Anbefal denne side:

Kort fortalt er sagen den, at vores finansiering fra Statens Satspuljemidler udløb den 31. december 2020. Helt frem til den 22. december havde vi ikke fået tilsagn om ny finansiering, hvorfor vi måtte lukke ned.

Men (og det er et stort men) den 22. december fik vi besked om, at vi fik en sjat penge, så vi her i 2021 kan søge puljen til en styrket indsats i forhold til ordblinde og læse-, skrive-, regnesvage, der var en del af aftalen om finansloven for 2021.

Ret meget juhuu lige der.

Nu er vi altså tilbage. Sådan cirka. Og det håber vi, at vi bliver ved med at være.

Hvad betyder det så for dig?

Det kommer an på, hvad din relation til Netværkslokomotivet er:

Har vi været i gang med et opkvalificeringsforløb på din virksomhed i efteråret 2020?

  • Så kommer vi selvfølgelig ud og kører det forløb videre/færdigt.

Har din virksomhed brug for hjælp til motivation til efter-/videreuddannelse?

  • Kontakt os, så tager vi en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Er Netværkslokomotivet en del af dit netværk, for eksempel i en arbejdsgruppe?

  • Send gerne en invitation til arrangementer eller andet, I kunne ønske, vi deltager i. Vi er med i det omfang, det er muligt.

Vi modtager også gerne invitationer til deltagelse i webinarer (og senere måske messer og andet), hvor det er relevant at have os med. Kontakt os, så tager vi en snak.

I øvrigt

Der er kort sagt hul igennem til os, mens vi arbejder på at lande vores fremtidige finansiering.

Vi opdaterer løbende med status på vores situation og arbejde. Følg med på Facebook og/eller LinkedIn og skriv dig op til at modtage vores mails. Så er du med på første parket.