Netværkslokomotivet anbefaler obligatorisk test

Der er en klar tendens til større succes i opkvalificeringsforløb, når test af de basale færdigheder er obligatorisk for medarbejderne i stedet for frivillig.

Anbefal denne side:

Kan det være svært at få sagt til sine medarbejdere, at de skal have testet deres færdigheder i læsning, skrivning, regning, IT og engelsk? Ja, det kan være rigtig svært. Faktisk viser en undersøgelse fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), at hver tredje virksomhed finder det svært at tale med medarbejdere om kompetenceløft af basale færdigheder som at læse og skrive.

Ikke desto mindre kan det sagtens svare sig at insistere på, at medarbejderne bliver testet og eventuelt kommer på kursus.

Undgå frafald

Ifølge konsulent i Netværkslokomotivet Kirsten Elisabeth Petersen er der en klar tendens til, at opkvalificeringsforløb bliver mere
succesfulde, hvis beslutningen herom bliver taget af ledelsen og medarbejderrepræsentanter i fællesskab.

- Det er vores erfaring, at når et opkvalificeringsforløb er frivilligt, så er der en stor risiko for, at man ikke når de medarbejdere, der har størst udfordringer med at læse, skrive eller regne. Mange af dem, der er i målgruppen for opkvalificering, kan have dårlige oplevelser fra skolen. Det betyder, at så snart de hører om test og kursus, så springer de fra. I den situation er det utrolig vigtigt, at ledelsen tager ansvar og med motivation og opbakning sikrer, at alle kommer med, forklarer Kirsten Elisabeth Petersen.

Stor force

I Netværkslokomotivet er det netop nedbrydningen af barrier blandt medarbejderne og motivation af dem, der er konsulenternes store force. Derfor tøver Kirsten Elisabeth Petersen heller ikke med at anbefale obligatorisk test.

- Vi har værktøjerne til at få en god snak i gang omkring de barrierer, den enkelte medarbejder kan have, og vi uddanner nøglepersoner fra arbejdspladsen, der kan hjælpe til med motivationen. Når de ting er på plads, er der intet til hinder for, at medarbejdernes opkvalificeringsforløb bliver obligatoriske, siger Kirsten Elisabeth Petersen.