Temamøde: Sådan lykkedes du med udenlandske medarbejdere

Få netværk, konkret viden og inspiration til hvordan du kan rekruttere, fastholde og opkvalificere medarbejdere med udenlandsk baggrund.

Anbefal denne side:

Det kan være udfordrende at lede, oplære og samarbejde på tværs af sproglige og kulturelle forskelle på en arbejdsplads.

Vil du vide, hvordan du gør det bedst?

Vi sætter fokus på, hvordan din arbejdsplads kan rekruttere, fastholde og opkvalificere medarbejdere med udenlandsk baggrund til gavn for virksomheden, medarbejderen og lokalsamfundet.

Det får du med hjem:

 • Erfaringer og viden fra andre virksomheder
 • Bud på hvorfor danskundervisning er en rigtig god ide
 • Mulige konsekvenser ved ikke at have en sprogpolitik
 • Betydninger for medarbejderen der ikke mestrer det danske sprog
 • Gevinster ved gode dansksproglige færdigheder privat, for samfundet og for arbejdspladsen
 • Konkrete muligheder for at sende dine medarbejdere på virksomhedsrettet danskundervisning – med tilskud!
Tid: Onsdag 2. september kl. 7.45-12.00
Sted: Lærdansk Herning, Mercurvej 1C, 7400 Herning
Tilmelding: Tilmeld dig her senest den 28. august (det er gratis at deltage)
 • Program: Sådan lykkedes du med udenlandske medarbejdere

 • Kl. 07.45 Morgenmad og netværk

  Vi giver morgenmaden, og du kan få hilst på og netværket med de andre deltagere.

 • Kl. 08.15 Et hurtigt helikopterblik på brugen af udenlandsk arbejdskraft

  Dagens facilitatorer Mette Zaar Gregersen og Lars Bach Mortensen, VEU-koordinatorer fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord flyver helikopteren.

 • Kl. 08.30 Hvorfor og hvordan Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande støtter op om denne agenda

  Ved Kenneth Mikkelsen, erhvervsdirektør Herning & Ikast-Brande Erhvervsråd

 • Kl. 08.35 Vi har brug for de udenlandske medarbejdere

  Ved Tommy Tønning, formand beskæftigelsesudvalget, Herning Kommune

 • Kl. 08.45 Hvilke konsekvenser har det, når der ikke tales dansk på arbejdspladsen?

  Hvilke udfordringer er der, når medarbejderne ikke taler dansk?

  Hvilke konsekvenser kan det have, hvis virksomheden ikke gør noget?

  Fra virksomhedens perspektiv:
  - Mette Angel, CSR Koordinator ved Give Steel A/S

  Fra fagforeningens perspektiv:
  - Egon Nykjær, formand Metal Herning

 • Kl. 09.25 Summepause

  Hvilke udfordringer oplever du på din arbejdsplads?

 • Kl. 09.45 Hvilke gevinster opnår man ved, at der tales dansk på arbejdspladsen?

  Fra arbejdsgivers perspektiv:

  Jydsk Aluminium Industri har indskrevet en sprogpolitik i deres ansættelseskontrakter. Danskundervisning foregår lokalt.

  Hør hvorfor Krista Hebsgaard Justesen, HR-koordinator ved Jydsk Aluminium Industri mener, at danskfærdigheder er vigtige for både arbejdspladsen og lokalsamfundet.

  Fra medarbejderens perspektiv:
  - en tosproget kursist fortæller om hvorfor dansk er vigtigt.

 • Kl. 10.00 Hvordan bliver det en succes at tale dansk på arbejdspladsen?

  Hvilke muligheder er der for danskundervisning?

  Kan der søges midler til løntabsgodtgørelse?

  Hvordan kan en sprogpolitik se ud?

  Hvilket sprogligt niveau kræver de forskellige kurser og efteruddannelser?

  Ved Hans Kærgaard og Erik Serup Hansen, konsulenter ved Netværkslokomotivet og Tove Engedal, forstander ved Lærdansk Herning.

 • Kl. 10.50 Summepause

  Hvordan kommer du videre på din arbejdsplads?

 • Kl. 11.15 Opsamling
 • Kl. 11.25 Tak for i dag

  Ved Tove Engedal, forstander ved Lærdansk Herning.

 • Kl. 11.30 Frokost og netværk

  Vi giver frokosten, og du får tid til at netværke.