Kamstrup investerer i medarbejderne – og i fremtiden

I 2018 satte elektronikvirksomheden Kamstrup gang i opkvalificeringen af deres 280 produktionsmedarbejdere. Investeringen i medarbejderne skal sikre, at Kamstrup også i fremtiden er konkurrencedygtige.

En undersøgelse fra Lederne, fagorganisation og A-kasse for ledere, fra 2018 viser, at kun tre ud af ti ledere i høj eller meget høj grad føler sig sikre på, hvordan de skal håndtere forandringerne i deres virksomhed de næste tre år som følge af den digitale og teknologiske udvikling.

Sådan er det ikke i elektronikvirksomheden Kamstrup. Her har de kigget i krystalkuglen og for længst konstateret, at det kommer til at knibe med kompetencerne blandt deres 280 produktionsmedarbejdere. Det skyldes blandt andet indtoget af robotter, automatiseringer og ny teknologi i produktionen.

I stedet for at lukke øjnene for de manglende kompetencer, satte Kamstrups ledelse og tillidsrepræsentanter i 2018 gang i uddannelsesprojektet ”En faglig håndsrækning – fra ufaglært til faglært.” Slutmålet? At alle Kamstrups produktionsmedarbejdere uddannes til industrioperatører.

Kamstrup_web
Fra venstre: To af Kamstrups tillidsrepræsentanter, Anja Borg og Vinni Hagelund samt Vice President HR Michael Stubbe. Foto: Jeanette Suell

Fakta

 • Uddannelsesprojektet på Kamstrup

  Opkvalificeringsforløbet på Kamstrup begyndte i 2018, hvor 280 produktionsmedarbejdere blev afklaret.

  Siden har ca. 20 medarbejdere deltaget i ordblindeundervisning, og omkring 43 har deltaget i FVU-dansk (læse og skrive dansk).

  Matematikundervisning er det næste på programmet og herefter engelsk og it. Al undervisning ligger inden for Forberedende Voksenundervisning (FVU).

  Netværkslokomotivet har bidraget med informationsmøde, kursus for nøglepersoner og planlægning af afklaring af medarbejderne. AOF står for undervisning.

  Kamstrup blev sidst i januar kåret som Årets Arbejdsplads 2019 af 3F, blandt andet på grund af deres fokus på uddannelse og opkvalificering.

Bygger oven på

Før det kan ske, skal de basale kompetencer dog være på plads. Det var netop det, der blev sat i gang tilbage i 2018: Afklaring af samtlige produktionsmedarbejderes færdigheder inden for dansk, matematik, it og engelsk. Ideen til projektet blev født hos tillidsrepræsentanterne og taget godt imod hos ledelsen.

– Det er vigtigt, at vi investerer i medarbejderne, så de er så dygtige og effektive som muligt. Vi skal blive ved med at bygge oven på, så de kan matche den udvikling, der kommer. Så når jeg har beregnet, at vi skal øge vores effektivitet med 15 procent om året, så er jeg nødt til at investere det samme i medarbejderne. Ellers er det mig, der laver en fejl, forklarer Vice President HR Michael Stubbe om baggrunden for at gå i gang med uddannelsesprojektet.

Dolket i ryggen

Selvom både ledelsen og tillids-repræsentanterne var enige om, at opkvalificeringen var den eneste vej at gå – både for at sikre medarbejderne og Kamstrup en plads i fremtiden – var de 280 produktionsmedarbejdere ikke jublende lykkelige ved tanken om at skulle have afklaret deres grundlæggende færdigheder. Det fortæller tillidsrepræsentanterne Anja Borg og Vinni Hagelund.

– Da vi fortalte om det første gang, fik vi faktisk en smule skæld ud. De var sikre på, det var ledelsen, der havde fundet på det. Da vi sagde til dem, at det faktisk var os, blev der helt stille. Det kom bag på rigtig mange, at det var vores idé og os, der havde taget initiativ til det. Nogle af dem mente helt klart, at vi havde dolket dem i ryggen, fortæller Anja Borg.

Guld værd

Med godt benarbejde og en masse snak med kollegerne lykkedes det dog at få vendt stemningen. Et informationsmøde for alle produktionsmedarbejderne arrangeret af Netværkslokomotivet blev det helt store vendepunkt, fortæller Vinni Hagelund.

– Det var guld værd. Vores ledelse var med og holdt en tale og sagde, at de ville os medarbejdere. ”Vi investerer i jer,” sagde de. Nogle kolleger har måske tænkt noget andet, for eksempel, at de ville blive afskediget. Det fik de afkræftet. Det tror jeg, betød noget. Og så var det bare hyggeligt at stå der og være fælles om det.

 • 73% af produktionsmedarbejderne ved Kamstrup...

  ...var i målgruppen for at modtage undervisning i læsning og skrivning.

  45% var i målgruppen for at modtage matematikundervisning.

Giver god mening

Vice President HR Michael Stubbe bekræfter, at det ikke handler om at afskedige medarbejderne. Tværtimod handler det om at beholde dem så længe, som muligt.

– Det er sund fornuft, god forretning og etisk korrekt, at vi investerer i vores medarbejdere ved at opkvalificere dem til fremtiden, fremfor at ansætte nogle andre. Vores medarbejdere kender virksomheden, de kender vores kultur og vores produkter. Så det giver god forretningsmæssig mening og god medarbejdermening, lyder det fra ham.