Hjælp os med at hjælpe dig

Vi sætter hele tiden nye skibe i søen i Netværkslokomotivet. Denne gang handler det om at måle effekterne af de uddannelsesforløb, vi sætter i gang – og det har vi brug for din hjælp til.

Indlæg af konsulent Hans Kærgaard

I Netværkslokomotivet er vi optaget af at identificere de konkrete barrierer, der måtte være mod efteruddannelse på den enkelte arbejdsplads. Vi har allerede udviklet en række motivationsværktøjer, som vi har stor succes med at anvende.

Ofte bliver vi dog mødt med spørgsmålet: Kan det betale sig? Og selvom vi dagligt får positive tilbagemeldinger fra virksomheder om, hvordan ordblindeundervisning og Forberedende Voksenundervisning har været med til at udvikle medarbejderne positivt, så mangler vi datagrundlag for at  kunne dokumentere effekten for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

Her kommer I ind i billedet. Men inden jeg afslører, hvad vi har brug for jeres hjælp til, vil jeg fortælle om ét af de paradokser, vi møder i arbejdet med voksen- og efteruddannelse på virksomhederne.

En lose-lose-situation

Ifølge en undersøgelse fra Epinion mener 51 procent af de ufaglærte ikke, at de har brug for efteruddannelse. Det billede kan jeg sagtens genkende. I mange af de virksomheder, jeg besøger, er der ikke tradition for at prioritere efteruddannelse af medarbejderne.

Det er min oplevelse, at det kan være svært for lederne at vurdere og fortælle medarbejderne, hvilke nye kompetencer, de får brug for fremadrettet. Og når forventninger til nye kompetencer ikke italesættes, kan medarbejderen med rette tænke: Hvorfor skal jeg på efteruddannelse, når jeg løser de opgaver, ledelsen forventer af mig med mine nuværende kompetencer?

Omvendt hører jeg ledere sige, at ”kun få af mine faglærte ønsker at videreuddanne sig, og alligevel ønsker de en lønstigning hvert år.” Konsekvensen af de modsatrettede holdninger er en negativ uddannelsesspiral, der er svær at få bugt med. Medarbejderne ved ikke, hvad de skal efteruddanne sig til, fordi ledelsen ikke er tydelig omkring det, og ledelsen er frustreret over, at medarbejdere ikke efterspørger kurser og efteruddannelse. En lose-lose-situation.

Hvad siger kursisterne efter endt kursus
Vi har spurgt 213 medarbejdere, der har deltaget i FVU eller OBU om deres udbytte. Illustrationen viser deres svar.

Hjælp os

I Netværkslokomotivet er vi optaget af at give både ledelse og medarbejdere den fornødne effektmåling af de kurser, virksomheden afvikler. Det er hér, I kommer ind i billedet.

Inden længe udbyder vi et nyt værktøj, der skal bruges til at måle effekten af bedre almene færdigheder. Vi vil rigtig gerne vide, hvad I synes, vi skal måle på. Er det for eksempel medarbejdernes trivsel før og efter et uddannelsesforløb? Er det antallet af sygedage før/efter? Mængden af fejl på ordresedler, ændringer i servicen til kunderne/borgerne eller noget helt tredje?

Skriv jeres bud til mig på HKERG@vejle.dk, og vær med til at skabe det bedste effektværktøj til gavn for dig selv og de andre virksomheder i Netværkslokomotivets netværk.

Uddannelsesplanlægning på bud

Vi har et klart mål om, at det skal være nemt for virksomhederne at komme i gang med uddannelse. Derfor tilbyder vi også et værktøj til planlægning af uddannelse.

Værktøjet giver overblik over, hvor mange medarbejdere, der er i målgruppen for ordblindeundervisning og Forberedende Voksenundervisning, det giver overblik over kursernes forløb, og efter afviklingen af kurserne måler vi effekten. Skal din virksomhed i gang med et uddannelsesforløb? Så er det måske dig, der skal teste vores værktøj til uddannelsesplanlægning. Kontakt mig, så tager vi en snak om det.

Selvom jeg og mine kolleger ofte oplever, at målsætninger ikke er så vigtige for virksomheden, så er det min erfaring, at tydelige pejlemærker til et forventet udbytte er med til at give mening for medarbejderne i forbindelse med et uddannelsesforløb. Så kom ud af buksen, og grib chancen for – uden omkostninger – at få overblik over dit næste uddannelsesforløb.