Fremtiden kræver dygtigere medarbejdere

”Robotterne kommer og overtager dit job.” Den sætning har vi hørt mange gange efterhånden. Men gør de så faktisk det? Og hvad sker der så med dit job? Vi har spurgt fremtidsforsker Marianne Levinsen, hvordan fremtidens arbejdsmarked ser ud.

Hvordan ser arbejdsmarkedet ud for en murer, når det er en robot, der lægger murstene? Hvad laver en maler, når hans robotkollega maler husmuren for ham?

De spørgsmål kan fremtidsforsker ved Center for Fremtidsforskning Marianne Levinsen svare på. Eller hun kan prøve. For ifølge hende er det ikke sådan lige til at forudse, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig.

– Mange af de prognoser og forudsigelser, der er lavet, har rigtig svært ved at prognosticere helt præcist, hvad vi har brug for på arbejdsmarkedet i fremtiden. Mange jobs forandrer sig rigtig meget, og det er ikke usædvanligt, at mange stillingsbetegnelser forsvinder på ti år, og der opstår lige så mange nye, som vi ikke kender indholdet af i dag, siger hun.

 • Vidste du, at...

  36% af arbejdsstyrken er ansat i en stilling, hvor arbejdsopgaverne kan erstattes af robotter eller digitale løsninger?

  Det svarer til, at der samlet set er godt 340.000 faglærte ansat i et job, der er velegnet til at blive erstattet af robotter eller digitale løsninger.

  Kilde: DEA-rapport Fremtidens arbejdsmarked, 2019

Fra produktion til service

Selvom det ikke er nemt at forudsige fremtiden – hverken på arbejdsmarkedet eller alle andre steder – så tør Marianne Levinsen godt komme med et bud på, hvad vi kan vente os de næste 5-10 år for de brancher, der beskæftiger særligt de faglærte og ufaglærte.

– I byggeri- og produktionsbranchen, hvor vi har mange faglærte og ufaglærte, vil der gradvist ske en forskydning fra produktion til service. Man kommer ikke kun til at lave et produkt, man vil også yde en masse service rundt om produktet. Det giver nogle andre jobfunktioner, der er mere styrende og mere overordnede, forudser Marianne Levinsen.

Pragmatiske danskere

Ifølge Tænketanken DEA’s rapport Fremtidens arbejdsmarked fra 2019 betyder det ikke, at jobs i disse brancher forsvinder. Det betyder, at nogle af de arbejdsopgaver, man hidtil har løst, vil blive automatiseret, og i stedet kan man forvente at få andre og nye arbejdsopgaver. Et udtryk for at fagene udvikler sig. Som de altid har gjort, siger Marianne Levinsen.

– Det har været sådan på arbejdsmarkedet i rigtig mange årtier, at tingene forandrer sig hele tiden. Vi skal hele tiden have et højere uddannelsesniveau for at bestride de samme opgaver, og vi får hele tiden nye arbejdsopgaver ind under det samme job.

Heldigvis er det danske arbejdsmarked og danskerne gode til at omstille sig.

– Vores arbejdsmarked er fleksibelt, og vi er meget pragmatiske som danskere. Hvis man har et arbejde, hvor der er behov for at lære noget om digitalisering, så er langt de fleste indstillede på at lære det, siger Marianne Levinsen.

 • Vidste du, at...

  32% af 3F-tillidsfolkene ser digitalisering og automatisering som en mulighed?

  Kun otte procent ser det som en trussel.

  Kilde: 3F

Mere end hænder og fødder

Fremtiden kalder altså på mere service, et højere uddannelsesniveau, digitale løsninger og robotter. Det kræver, at nutidens medarbejdere allerede nu begynder at forberede sig på nye jobfunktioner. Og der er kun en vej frem, mener fremtidsforsker Marianne Levinsen.

– Det eneste, man kan gøre, er at sørge for at være opdateret fagligt og sørge for at få noget efteruddannelse. Man skal være villig til at sætte sig ind i nye systemer, nye materialer og nye arbejdsgange. Det er ret vigtigt, siger hun og begrunder det med, at fremtidens arbejdsmarked kommer til at kalde på andet end bare to hænder og to fødder.

– Der bliver mangel på den kvalificerede faglærte, der har taget uddannelse og efteruddannelse og som bliver ved med at udvikle sig. De bliver skattede folk. Fordi det er dem, der skal være med til at indføre den nye teknologi og de nye systemer. De bliver altafgørende på fremtidens arbejdsmarked, lyder det fra Marianne Levinsen.