Fjernundervisning i en særlig tid

Et godt alternativ i en ekstraordinær situation: Da coronakrisen ramte, flyttede Give Steel de udenlandske medarbejderes fysiske danskundervisning over i den virtuelle verden.

Anbefal denne side:

Gode råd var pludselig dyre, da statsminister Mette Frederiksen en onsdag aften i marts måned lukkede det meste af Danmark ned.

Hos Give Steel sad CSR-koordinator Mette Angel og overvejede, hvad der nu skulle ske med den danskundervisning, hun kun halvanden måned tidligere havde sat i gang for 20 af virksomhedens udenlandske medarbejdere. De havde glædet sig til at lære dansk, og nu risikerede Mette Angel at tabe deres motivation på gulvet, fordi undervisningen ikke kunne fortsætte.

– Jeg var bange for, at medarbejderne ville tabe motivationen for forløbet, hvis ikke vi fortsatte undervisningen, husker Mette Angel.

Emanuel Dandu_Give Steel
CNC-operatør Emanuel Dandu har deltaget i onlineundervisning på sin arbejdsplads, Give Steel A/S. Han vil hellere mødes med underviseren i undervisningslokalet, men online læring kan gå an i en snæver vending. Foto: Emanuel Dandu.
 • Fakta

 • Fjernundervisning

  Når fjernundervisning foregår i arbejdstiden, er der mulighed for at søge løntabsgodtgørelse via svu.dk.

  Hvis virksomheden er medlem af en arbejdsgiverforening, er der også mulighed for at søge kompetencefondsmidler. Læs mere på kompetencefonde.dk.

  Kontakt Netværkslokomotivet, hvis du vil høre om mulighederne for fjernundervisning på din virksomhed.

 • Give Steel A/S

  Give Steel A/S er Danmarks førende producent af stålkonstruktioner til byggesektoren.

  Virksomheden har eksisteret i over 40 år og beskæftiger 380 medarbejdere i Danmark, Polen og Tyskland.

  Fabrikken i Brande, hvor fjernundervisningen har fundet sted, beskæftiger 180 medarbejdere. En stor del af dem er udenlandske.

  Give Steel arbejder strategisk med uddannelse og opkvalificering ud fra FN’s Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse.

  Det ligger virksomheden meget på sinde at motivere medarbejderne til at tage en uddannelse – og her er LærDansk-kurset første skridt.

Sprog og mimik mangler

Den risiko ville hun ikke løbe, så i samråd med underviser Jeanette Jørgensen fra LærDansk i Herning, blev de enige om, at fjernundervisning måtte være det bedste alternativ i den ekstraordinære situation. Og et alternativ det blev det. Men også kun et alternativ. For selvom underviser Jeanette Jørgensen ser store fordele i at holde kontakten til kursisterne, så erkender hun, at fjernundervisning ikke kan stå mål med den traditionelle undervisning.

– Som underviser vil jeg sige, at der er rigtig meget godt ved det digitale, men det digitale kan ikke erstatte det fysiske møde, jeg har med kursisterne. Når jeg står i undervisningslokalet, kan jeg se deressprog og mimik. Det giver noget andet, fortæller hun.

Det har ikke været nemt

Det er 26-årige Emanuel Dandu fra Rumænien enig i. Han arbejder som CNC-operatør hos Give Steel og er en af de medarbejdere, der har modtaget danskundervisning – først i etundervisningslokale hos Give Steel og siden online.

– Jeg er vant til at snakke meget med læreren i undervisningslokalet. Det er meget sværere online. Men det er stadig godt, at vi fortsatte. Det har ikke været nemt, men det er også en usædvanlig situation. Vi er nødt til at blive ved, fortæller han på engelsk.

Emanuel Dandu har boet i Danmark i et år og havde længe ønsket sig at lære dansk. Så da hans arbejdsplads tilbød danskundervisning, var han klar med det samme.

– Jeg kan huske, at Emanuel kom til mig og spurgte, hvorfor vi ikke havde sat det i gang for længe siden, siger CSR-koordinator Mette Angel med et smil.

Emanuel Dandu deltog i fjernundervisningen, men det var ikke alle hans kolleger, der fulgte med. Deltagerantallet faldt en smule, da undervisningen flyttede online, men på trods af dette er Mette Angel stadig glad for, at de tog beslutningen om at fortsætte.

– Det gav bare bedst mening. Ja, der har været et dyk i deltagelse, men de, der har været med, har haft en positiv tilgang til det, og de har været åbne over for teknikken. Det er positivt, at de har taget imod det, som de har gjort.

 • Hvis du vil i gang med fjernundervisning

 • Fem råd: Sådan lykkedes du med fjernundervisning

  Underviser Jeanette Jørgensens fem råd til dig, der overvejer at tilbyde fjernundervisning til dine medarbejdere:

  1. Hav Pc’er eller iPads til rådighed.

  2. Vær opmærksom på, hvad det er for nogle medarbejdere, der skal tilbydes fjernundervisning. Der er nogle, der vil profitere mere på det end andre.

  3. Bak op om de medarbejdere, der er afsted. Hjælp dem med at bruge det de lærer, i dagligdagen.

  4. Vær tydelig i dine krav til uddannelsesinstitutionen omkring, hvad medarbejderne skal have ud af undervisningen.

  5. Bidrag til den gode kommunikation mellem
  virksomhed og skole.

 • Faste rammer sikrer god fjernundervisning

  CSR-koordinator på Give Steel Mette Angel deler sine erfaringer med fjernundervisning:

  – Sæt nogle faste rammer for fjernundervisningen. Både som udbyder og som virksomhed. Lav nogle rammer for, hvornår medarbejderne laver tingene, hvornår de tjekker ind, og hvem de kontakter. Det er vigtigt med en struktur for, hvordan det skal foregå. Og klare retningslinjer. Det er også en fordel for medarbejderne at vide, at det er inden for det her tidsrum, opgaveløsningen foregår. Jeg tror, man gør dem en bjørnetjeneste ved de flydende grænser, for så kan de hele tiden skubbe det foran sig. Disciplin og faste rammer er vigtigt, lyder Mette Angels råd til virksomheder, der overvejer at tilbyde fjernundervisning til medarbejderne.

Holdt kontakten online

Succes med fjernundervisning afhænger ifølge underviser Jeanette Jørgensen meget af målgruppen. For kursister, der kun lige er begyndt at lære det danske sprog, som medarbejderne på Give Steel, er fjernundervisning ikke en optimal løsning.

– Det er nogle dygtige kursister på Give Steel, men de er nybegyndere i forhold til at lære dansk. Samtidig var vi lige begyndt med undervisningen, da corona kom. Så det gav lidt udfordringer. Også fordi, det ikke er en gruppe, der bruger computer i dagligdagen. For mig har det lige så meget været en måde at holde kontakten med kursisterne på. Jeg kunne give opgaver på mail, og vi kunne mødes online. På den måde var det en god måde at holde fast i mine kursister på, fortæller hun.

Rigtig godt fremmøde

Den strategi har tilsyneladende givet pote. Nu har Jeanette Jørgensen igen lov til at undervise medarbejderne på Give Steel på traditionel vis, og kursisterne er vendt tilbage til undervisningslokalet.

– Vi har lige fået lov til at starte igen, og vi har haft et rigtig godt fremmøde. Det tror jeg måske er fordi, vi har haft den her kontakt løbende, fortæller Jeanette Jørgensen.

Også Emanuel Dandu glæder sig over, at han igen skal lære dansk med underviseren i samme lokale som ham.

– Som begynder i at lære dansk har jeg mange spørgsmål, hvordan siger man det og det. Det er meget sværere at lære det online. Så det er bedre at lære det i undervisningslokalet. Der kan vi også snakke sammen og øve det.

Kan sagtens fungere

Selvom fjernundervisningen blev droppet, så snart det var muligt at vende tilbage til traditionel undervisning, vil CSR-koordinator ved Give Steel ikke afvise, at fjernundervisning kan være en mulighed en anden gang.

– Jeg er til hver en tid tilhænger af den fysiske undervisning. Men jeg synes ikke, man skal lade sig afskrække af fjernundervisning. Det kan sagtens fungere. Hvis man vil tilbyde det på længere sigt, skal man være klar over, at det kræver selvdisciplin. Og at der både er fordele og ulemper ved det. Alt afhængig af situationen, så vil jeg anbefale det, for det fungerer, lyder det fra Mette Angel.