Do you speak “Nattergale-engelsk”?

Hvis det kniber med de engelske gloser i din virksomhed, så skal du overveje at sende dine medarbejdere af sted på engelsk-kursus.

Anbefal denne side:

Indlæg af konsulent Erik Serup Hansen

I Danmark har vi et selvbillede af, at vi er gode til engelsk. Det er vi måske også, men ind imellem opstår der problemer, når man som medarbejder pludselig skal kommunikere på et fremmedsprog, man ikke forstår helt så godt som sit modersmål. I nogle virksomheder er aftalen, at hvis der er en medarbejder til stede, der ikke taler dansk, så foregår alt på engelsk.

I og for sig er det jo fornuftigt nok.

Men en af konsekvenserne ved det er, at nogle medarbejdere ikke involverer sig i dialogen. Enten fordi de ikke  forstår det, der bliver sagt, eller fordi de ikke kan argumentere og gøre sig forståelige på engelsk. Dermed risikerer man at miste vigtige indsparkfra dygtige medarbejdere.

Fra english til polski til ni hao

En anden udfordring er, at mange af de dokumenter, instruktioner, mails og meget andet, der bliver sendt rundt på virksomheden, er skrevet på engelsk (måske endda af en dansker, som også godt kunne trænge til at få løftet sine engelskkundskaber).

Efterfølgende bliver disse dokumenter måske oversat til spansk, kinesisk, polsk eller noget helt andet, men der eksisterer ikke et dansk dokument, da de danske medarbejdere ”jo bare kan læse den på engelsk.” Nu er spørgsmålet, om modtageren (også i de andre lande) har forstået budskabet i dokumentet, eller om der er røget nogle vigtige nuancer undervejs på grund af dårlige engelskkundskaber?

Nyt kursus: engelsk på jobbet

Heldigvis er der kommet et nyt gratis kursus, FVU-engelsk, som er målrettet engelsk på jobbet. Undervisningen tager udgangspunkt i at læse og forstå det engelsk, der bliver brugt på jobbet. Det er et kursus, der skal styrke medarbejdernes grundlæggende engelsk på jobbet, i det tempo og på det niveau, den enkelte har brug for.

Hvis du kontakter Netværkslokomotivet, kan vi fortælle mere om mulighederne for at sende dine medarbejdere af sted på det nye kursus.

Så nu er spørgsmålet bare: Are you ready to snakke more than ”nattergale-engelsk”?