Dagplejere er blevet bedre til ord, tal og it

Indsatsen Bedre til ord, tal og it har styrket kompetencerne hos dagplejerne i Holstebro Kommune. Netværkslokomotivet har hjulpet indsatsen på vej.

Anbefal denne side:

Lissy Slet Loch er dagplejer i Holstebro Kommune. Hun har aldrig været glad for at gå i skole og har kæmpet med læsevanskeligheder hele sit liv. I hvert fald lige indtil den dag hendes arbejdsplads – Holstebro Kommune – tilbød hende et kursus, hvor hun kunne blive bedre til det med at læse og skrive. Dermed blev hun sammen med en række andre kolleger en del af indsatsen Bedre til ord, tal og it, som Den Kommunale Kompetencefond står bag. Indsatsen har indtil årsskiftet kun været tilgængeligt i 15 pilotkommuner, men har vist sig at være så stor en succes, at den fra 1. januar 2018 er blevet udbredt til hele landet.

Mere mod på arbejdsopgaverne

Hos Dagplejen Holstebro Kommune tyvstartede de deres eget projekt og har således lagt sig mellem pilotkommunerne og den landsdækkende indsats. Derfor kan de allerede nu se effekten blandt de dagplejere, der har deltaget i screening og efterfølgende kurser i dansk, matematik eller it.

En rundspørge blandt 12 dagplejere i Holstebro Kommune, der deltog i ordblindeundervisning, viser, at over halvdelen i høj eller nogen grad har fået mere selvtillid. 75 procent har fået mod på nye arbejdsopgaver.

Det gælder også dagplejer Lissy Slet Loch. Hun har især fået mere mod på det skriveri, der er en naturlig del af hendes arbejdsliv.

- Jeg er naturdagplejer, og vi skal hvert år lave en årsplan, og det gør, at der bliver en del skriveopgaver. Dem har jeg lige pludselig fået mod på, fortæller Lissy Slet Loch.

"Der er også en anden ting, som jeg har fået mod på nu. Det er at blive arbejdsmiljørepræsentant, og det er helt fantastisk. Det er noget, jeg aldrig før har haft mod på." Hør dagplejer Lissy Slet Loch fortælle om alt det, hun har fået ud af sin danskundervisning.

Netværkslokomotivet fjerner barrierer

For at komme sikkert i mål med opkvalificeringen af dagplejernes kompetencer har Holstebro Kommune haft tæt kontakt til konsulent Hans Kærgaard fra Netværkslokomotivet.

Han har assisteret med planlægningen af forløbet og motivation af dagplejerne, mens VUC Holstebro har stået for screening og et skræddersyet undervisningsforløb til dagplejerne i samarbejde med Holstebro Kommunes dagplejeleder Klavs Eg, souschef Birgitte Kyed og fællestillidsrepræsentant Helle Bøgh.

- I Netværkslokomotivet er vi gode til at fjerne de barrierer, medarbejderne måtte have mod at deltage i et kursus. Nogle har så dårlige erfaringer fra deres skolegang, at de bakker, så snart de hører ordet undervisning. Vi kan motivere medarbejderne, så de kommer af sted og får nogle succesoplevelser i takt med, at de bliver bedre til at læse, skrive eller regne, fortæller Hans Kærgaard.

Succesoplevelse – og en ny arbejdsopgave

Det med succesoplevelse kan dagplejer Lissy Slet Loch til fulde tilslutte sig.

- Det er så dejligt at komme i gang med at få nogle redskaber, som kan hjælpe en til at gøre hverdagen tryg. Og sørme også fritiden, fortæller hun.

Faktisk er Lissy Slet Loch blev så tryg, at hun har gjort noget, hun aldrig har turdet før.

- Jeg har fået mod på at blive arbejdsmiljørepræsentant, og det er helt fantastisk. Det er noget, jeg aldrig før har haft mod på. Det er så fedt at få lov til at prøve at være med i den proces, siger hun og følger det op med en opfordring til sine kolleger.

- Jeg vil bare sige: kom i gang med at komme i skole. Det er aldrig for sent at lære. Det er guld værd, lyder det fra en smilende Lissy Slet Loch.

  • Fakta

    Indsatsen ‘Bedre til ord, tal og IT’ henvender sig til ansatte på FOA eller 3F overenskomst.

    I forbindelse med screening og efterfølgende kurser i dansk, matematik og IT ydes der tilskud til vikardækning/lønrefusion.

    Læs mere om indsatsen på denkommunalekompetencefond.dk/bedre-til-ord-tal-og-it.

Følg med på de sociale medier