Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutionerne står for al undervisning og test af medarbejderne for virksomhederne.

Netværkslokomotivets rolle er at rådgive virksomheden om, hvilke muligheder for kurser de har i forhold til de ønsker, de har til opkvalificering af deres medarbejdere.

For virksomhederne er det vigtigt, at kurserne tager udgangspunkt i, hvilke opgaver medarbejderne har. Det vil sikre, at virksomhederne får medarbejdere, der fremadrettet kan tage flere opgaver og bliver mere omstillingsparate over for nye opgaver.

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere