Temamøder

Temamøder sætter fokus på forskellige områder inden for opkvalificering af medarbejdere.

På temamøderne kan der være forskellige oplægsholdere fra virksomheder, der fortæller om deres erfaringer med at opkvalificere medarbejderne.

Herefter vil det være muligt at få en snak med virksomheden og med konsulenter fra Netværkslokomotivet om, hvordan et kursusforløb kan planlægges.

Både arbejdsgiverforeninger og fagforeninger har en stor rolle i forhold til at få motiveret deres medlemmer på virksomhederne til at blive opkvalificeret, da det kan betyde færre nedskæringer på arbejdspladsen.

Derfor vil det være relevant, at repræsentanter fra arbejdsgiverforeninger og fagforeninger deltager på temamøderne.

Læs artikel: Temamøde om it-hjælpemidler: Flere og flere apps gør livet lettere

Der bliver udviklet flere og flere apps til mobiler, som hjælper ordblinde i deres dagligdag til at sende sms og e-mails. Mobilen har vi altid med os, og det gør, at Christian Bock kan indtale en besked på sin mobil, som laver hans tale om til tekst - direkte til at sende som sms eller e-mail.

Kilde: journalist Sisse Valnert, april 2013

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere