Nøglepersonkursus for ledelse og tillidsfolk

En nøgleperson er typisk en tillidsrepræsentant, mellemleder eller personaleleder, som har den daglige kontakt med virksomhedens medarbejdere.

Nøglepersonens rolle er at fungere som "isbryder" på virksomheden og være med til at understøtte den videre proces, når virksomheden går i gang med et alment kursusforløb. Derudover er nøglepersonens funktion at ’spotte’ de medarbejdere, der kan have mest gavn af at forbedre deres kompetencer inden for dansk, matematik og it og motivere dem til at deltage i de tilbudte kurser.

Vi vil råde virksomhederne til at afholde et nøglepersonkursus, med deltagelse af både ledelse og tillidsfolk, før igangsætning af almene kurser for virksomhedens medarbejdere. Netværkslokomotivet har erfaring for, at det er afgørende for et succesfuldt uddannelsesforløb, at der er ’nøglepersoner’ på virksomheden til at motivere medarbejderne til at deltage i de almene kurser

Der er ingen omkostninger for virksomheden, ud over en forfriskning og arbejdstiden, der medgår til at afholde nøglepersonkurset med deltagelse af ledelse og tillidsfolk (Nøglepersonkurset varer typisk 3 timer).
Netværkslokomotivet afholder kursusudgifterne.

Nøglepersonerne får på kurset udleveret en håndbog med gode råd til, hvordan de kan være med til at motivere medarbejderne/kollegerne til at deltage i de almene kurser, som virksomheden igangsætter.

Tryk her for at hente håndbogen for nøglepersonkurserne.

 

Dansk Retursystem - Et nøglepersonkursus er med til at klæde en på!