Informationsmøder

Forud for en test af medarbejdernes kompetencer anbefales det, at der bliver holdt et informationsmøde for virksomhedens medarbejdere. Det skaber større tryghed og motivation til at starte på et kursus. Medarbejderne får information om test i dansk og regning, information om kursusforløbet og indholdet på kurserne, samt hvilke arbejdsopgaver medarbejderne kan forvente at blive bedre til.

På et informationsmøde får medarbejderne informationer om, hvordan en test foregår og om, hvordan kurset forløber. Informationsmøderne kan bestå af:

  • Velkomst ved virksomhedens ledelse
  • Information om kursernes indhold
  • Pølsevognen åbner
  • Tipskupon med konkurrence
  • Stil spørgsmål til en underviser eller konsulent

Virksomhedens ledelse og eventuelt tillidsrepræsentant bør byde velkommen til informationsmøderne og orientere om baggrunden for initiativet for at vise, at de støtter op om et kursusforløb.

Efter informationsmødet eller på et senere aftalt tidspunkt kan medarbejderne blive testet i dansk og matematik for at afklare, hvilke kurser de har brug for, og hvilket niveau de er på i forhold til deres nuværende kompetencer.

  • Test af medarbejdere
  • Inddeling af medarbejdere på kurser

Pølsevogn tiltrækker medarbejderne

Virksomheden kan starte forskellige initiativer for at motivere medarbejderne til at deltage i informationsmøderne. Netværkslokomotivets pølsevogn har mange gange vist sig at være et interessant og alternativt trækplaster, for at medarbejderne deltager i informationsmøderne.

Her kan du læse mere om pølsevognen til informationsmøder.

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere