Undervisningstilbud

Kurser rettet mod arbejdsopgaver

Indholdet på kurserne bliver planlagt sammen med jer og uddannelsesinstitutionen, så kurserne tager udgangspunkt i medarbejdernes arbejdsopgaver. Det giver målrettet undervisning, så medarbejderne kommer tilbage på arbejdet med kompetencer til netop at varetage deres nuværende og fremtidige opgaver. Kurserne bliver holdt inden for:

Forud for kurserne bliver medarbejderne testet for at finde frem til, hvilket niveau deres nuværende kompetencer er på, så kursisterne får optimal udbytte af undervisningen.

Forberedelse for virksomheden

For at medarbejderne bliver motiveret til at starte på et kursus, er det vigtigt, at virksomhedens ledelse åbent informerer om formålet med kurserne.

Erfaringer med holdstørrelser

Der er fokus på, at medarbejderne bliver undervist i små hold. Med små hold får medarbejderne langt bedre indlæring. De får mere lyst til at deltage i undervisningen, og det giver dem i sidste ende mod til at deltage i flere kurser.

Løbende kontakt mellem underviser og virksomhed på kurset

Under kurset kan der være løbende kontakt mellem uddannelsesinstitutionen og virksomheden.

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere.