Vigtigt med koordinerende uddannelsesinstitution

Hvis virksomheden har flere afdelinger over en større geografi, kan man udpege en uddannelsesinstitution, der overordnet får ansvaret for at koordinere kurserne med FVU-udbyderne for virksomheden.

Bliver kurserne i stedet oprettet hos forskellige uddannelsesinstitutioner bør indhold og forventninger til kurserne blive samstemt, så alle medarbejdere får det samme udbytte af kurserne.

Er der behov for at motivere medarbejdere i forskellige afdelinger og for hjælp til at udarbejde rammeaftalen, tilbyder Netværkslokomotivet at koordinere arbejdet.

Rammeaftale

Virksomheden kan få udarbejdet en rammeaftale med uddannelsesinstitutionen, der sikrer, at kurserne bliver tilrettelagt ens uanset, hvor i landet kurserne bliver holdt.

Her kan du hente et eksempel på, hvordan en rammeaftale for en virksomhed kan se ud.

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere