Rammerne for kurset

Forud for et kursus er det et krav, at medarbejderne gennemgår en obligatorisk test. Testen viser, om medarbejderne har behov for at få opkvalificeret deres kompetencer i at læse, skrive og regne.

Der er ofte en markant sammenhæng mellem en persons færdigheder i læsning, regning og problemløsning med it. Derfor bør virksomheden overveje at teste medarbejdernes it-kompetencer i forbindelse med testen.

Hvis virksomheden har lokaler til rådighed, kan det være en fordel for medarbejderne, at kurserne bliver holdt på arbejdsstedet. For medarbejderne giver det mere tryghed, at de har kollegerne ved deres side, som har samme udfordringer. Som en sidegevinst giver det desuden ofte større social samhøringhed på tværs af virksomhedens afdelinger.

Det er vigtigt, at medarbejderne kan gennemføre kurserne uforstyrret på virksomheden, for at deres indlæring bliver højere. Der er også mulighed for, at kurserne kan holdes ved uddannelsesinstitutionen.

Hvad er rammerne for kurset

Ved opstarten til et nyt kursus er det vigtigt, at vejleder eller underviser informerer kursisterne om rammerne for kurset. Selvom det er fortalt på informationsmødet, er det vigtigt at genopfriske informationerne om, hvilke kurser virksomheden tilbyder medarbejderne, hvor og hvornår kurserne bliver holdt, samt om medarbejdernes lønforhold under kurset.

Miljø omkring den vejledende test for voksne

Det kan være en fordel at invitere vejleder eller underviser ud på virksomheden forud for testen. Det giver et indblik i de arbejdsopgaver, hvor medarbejderne kan have udfordringer med skriftlighed, læsning regning og it.

Underviseren kan tage den skriftlige kommunikation (manualer, sikkerhedsinstruktioner, personaleblad, intranet osv.) på virksomheden til brug i undervisningen.

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere