Motivation og klar kommunikation

Medarbejdere fortæller ofte, at de er bange for at miste respekten fra deres kolleger og ledere - eller endnu værre at miste deres job - hvis det viser sig, at de har svært ved at læse, skrive, regne eller bruge it.

Derfor bør opkvalificering af de almene kompetencer på virksomheden ske i et samarbejde mellem tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen. På den måde sikrer virksomheden, at medarbejderne føler sig mest muligt trygge ved den proces, der bliver sat i gang.

Ofte har medarbejderne lidt store nederlag i grundskolen eller på andre kurser, som nu kan have en negativ påvirkning i forhold til, at de ønsker at tage flere kurser.

Fortæl om forventninger fra ledelsen og tillidsfolk

Både ledelse og tillidsfolk bør give udtryk for, at der er en fælles forventning om, at medarbejderne tilegner sig nye almene kompetencer, hvis de viser sig at være inden for målgruppen.

Med opkvalificering opnår medarbejderne, at:

  • De kan varetage flere jobfunktioner
  • De ruster sig bedre, hvis de ønsker nye udfordringer på jobbet
  • De kan styrke deres almene kompetencer, som ofte giver mod på efteruddannelse
  • De får mere selvværd
  • De kan gøre brug af deres nye kompetencer privat i forhold til skriftlighed med skole, bank eller anden korrespondance

Almene kompetencer er lige så vigtige som faglige

Vurdering af opstart af et kursus kan ske ud fra, hvilke kompetencer morgendagens medarbejdere bør kunne varetage på virksomheden.

Det kan være opgaver i forbindelse med ny teknologi, nye maskiner og robotter, som virksomheden overvejer at anskaffe inden for de kommende to år. Det kan også være krav fra kunder eller myndigheder, der pålægger virksomheden mere skriftlig dokumentation i bestemte jobfunktioner.

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere