Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU står for Statens Voksenuddannelsesstøtte, og er en økonomisk støtte til beskæftigede, der ønsker at blive efter- eller videreuddannet til folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau.

SVU dækker delvist den arbejdsindtægt, som medarbejderen taber, da undervisningen foregår i arbejdstiden.

Se gældende sats her: http://svu.dk/svu-sats/. Virksomheden kan søge om SVU som refusion for medarbejderens løn under uddannelse.

Krav til ansøgeren for SVU:

 • Fyldt 25 år, men ikke 65 år når uddannelsen begynder
 • 20 til 24-årige kan dog få SVU til at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU) og specialundervisning for voksne
 • Dansk statsborger tilmeldt folkeregistret i Danmark, eller i øvrigt ligestillede med danske statsborgere
 • Kort uddannelse:
  • Op til 8 års skolegang og en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller
  • Højst 9 til 10 års skolegang og en afsluttet 2-årig erhvervsuddannelse
  • Højst 9 til 10 års skolegang og en forældet erhvervsuddannelse
 • Mindst 26 ugers beskæftigelse på nuværende arbejdsplads i Danmark som lønmodtager, selvstændig eller medarbejdende ægtefælle
 • Ansøgeren behøver ikke at være medlem af en arbejdsløshedskasse

Der bliver set bort fra kravet om, at medarbejderen skal være kortuddannet ved en ansøgning om SVU til forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning, specialundervisning og danskuddannelse for voksne udlændinge.

Ansøgeren kan få SVU til at deltage i:

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning for voksne (OBU)
 • Specialundervisning for voksne
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • HF-enkeltfag og HF-uddannelsen
 • Studentereksamen
 • Højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) og enkeltfag herfra
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Uddannelserne skal være tilrettelagt på heltid eller deltid. Ved deltidsuddannelse skal den ugentlige uddannelsestid og nedsættelse af arbejdstiden være på mindst 6 timer. Hvis du går på FVU, ordblindeundervisning for voksne og specialundervisning for voksne, skal du dog have mindst 3 timers undervisning om ugen.

Læs mere om kravene for at få SVU

 

Kontakt en konsulent ved Netværkslokomotivet, og hør mere.