Forretningsudvalg

Johnny Fonnesbech, formand - Statsfængsel Midtjylland

Ellen Halling, næstformand - Danfoss

Hans A. Sørensen - Vejle Kommune

Netværkslokomotivets konsulenter deltager i forretningsudvalgets møder, og den administrative medarbejder er sekretær for forretningsudvalget.