Forretningsgrundlag

Det er vores vision, at:

Netværkslokomotivet på nationalt plan er virksomhedernes, skolernes og organisationernes foretrukne samarbejdspartner indenfor test og vejledning om FVU.

Det er vores mission, at:

Netværkslokomotivet er med til at skabe sammenhængskraft i samfundet og en fremtid for det enkelte menneske ved at arbejde aktivt og uafhængigt ift. afklaring, test, planlægning og udvikling af grundlæggende kompetencer hos medarbejderressourcen i virksomheder.

Vi er - og fortsat vil være - Danmarks mest lønsomme og effektive enhed inden for FVU. Vi skaber mest værdi for pengene.

Vores værdier er:

  • Samfundsnyttig: Vi vil være med til at forbedre livskvalitet og arbejdsglæde.
  • Uafhængigt netværk: Vi er et selvstændigt og uafhængigt netværk af medlemsvirksomheder.
  • Ildsjæle: Bare fordi vi ikke kan lade være.
  • Troværdighed: Vi vil være en troværdig og ansvarsbevidst samarbejdspartner og rådgiver.
  • Indflydelse: Vi vil være på forkant med udviklingen og gøre vores indflydelse gældende.
  • Kvalitet og resultater: Vores arbejde skal være en gevinst for virksomheden og den enkelte.

Det er vores mål:

  • At udbrede kendskabet til, at der i alle virksomheder er medarbejdere, der har læse-, stave- og regnevanskeligheder.
  • At udbrede kendskabet til, at det kan betale sig at gøre noget for at hjælpe dem.