Netværkslokomotivet

  • Er med til at gøre danskerne attraktive på fremtidens arbejdsmarked og sikre, at opkvalificering og efteruddannelse er en selvfølge på arbejdspladserne.
  • Er Danmarks eneste uafhængige og omkostningsfrie rådgiver indenfor Forberedende Voksenundervisning.
  • Skaber værdi for medarbejderne, virksomhederne og samfundet.
  • Er et netværk, som tæller mere end 600 private og offentlige virksomheder, skoler, organisationer m.fl.

Alle er velkomne til at henvende sig og få inspiration og uafhængig rådgivning af konsulenterne i Netværkslokomotivet.

Netværkslokomotivet er finansieret af statens satspulje samt deltagerbetaling fra de kommuner netværket dækker geografisk.

I løbet af året inviteres medlemmerne på temadage, konferencer og årsmøde. Et nyhedsbrev udkommer fire gange årligt. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Medlemsskab af Netværkslokomotivet er gratis, men fordrer at virksomheden har opmærksomhed og interesse for opkvalificering.