Arbejdet med at opkvalificere voksne med svage læse-, skrive-, stave og matematikfærdigheder fremtidssikres frem til og med 2020. Det er bl.a. resultatet af SATS-puljeforhandlingerne der samtidig udvider Netværkslokomotivet

Pressemeddelelse fra Vejle Kommune sendt kl. 08:35 tirsdag d. 8. november 2016 

I alt 32,5 mio. kr. Det er det beløb, politikerne på Christiansborg er blevet enige om at give Netværkslokomotivet frem til og med 2020. Beløbet skal bruges til

  • den generelle indsats ift. voksne med svage læse-, skrive-, stave og matematikfærdigheder,

  • en fokuseret indsats overfor ordblinde

  • og til en udvidelse af netværket. Efter udvidelsen vil Netværkslokomotivet således dække Århus og Samsø Kommuner, samt Hovedstadsregionen.

 

Netværkslokomotivet har den seneste tid haft stort fokus på ordblinde, og har bl.a. sammen med AOF holdt mange temamøder over hele landet. En stor ordblindemesse er blevet afviklet i Fredericia med over 700 deltagere, ligesom et Ordblindeløb samlede hundreder af deltagere i Horsens i begyndelsen af oktober.

 

Blandt indsatsområderne de kommende fire år kan nævnes:

 

Fastholdelse i jobbet, FVU-Matematik, Online kurser, Brancherettede kurser og

Medarbejdere med dansk som andetsprog samt ordblindhed.

 

Netværkslokomotivet har kontorer i Herning, Horsens og Vejle, og består af et stort netværk med medlemmer fra en lang række virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner. Netværkslokomotivet er ledelsesmæssigt og administrativt forankret i Vejle kommune.Kontaktinformation:

Per Andersen, faglig koordinator i Netværkslokomotivet, tlf.: 21 48 02 38, mail: PANDE@vejle.dk

Ellen-Margrete Halling, formand for styregruppen i Netværkslokomotivet tlf.: 74886520, mail emt@danfoss.dk