Projekt læse- og skrivetest for personer med høretab - www.læseskrivetest.dk

De fleste eksisterende tests af læse- og skrivevanskeligheder er lydbaserede og dermed uegnede til døve og hørehæmmede.
Derfor er Projekt læse- og skrivetest ved at udarbejde et nyt testbatteri på visuelle præmisser til denne målgruppe.

Projektet vil udarbejde specifik og målrettet testning af læse- og skrivefærdigheder hos unge og voksne med svært høretab -

med henblik på at forbedre kvaliteten af vejledning og støtte i forhold til uddannelse og arbejde.

Projekt læse- og skrivetest inviterer nu til konference på 

Castberggård Job- og Udviklingscenter

d. 23. september kl. 9.30 - 14.30

 

Invitation & prorgram - Klik her