Et landsdækkende projekt vil orienterer 900 transportvirksomheder om mulighederne for at opkvalificere deres medarbejdere. 
Netværkslokomotivet er samarbejde med NetværkØst med til at løfte den store opgave.

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik, ATL, og fagforeningen 3F er opmærksomme på, at der stilles stigende krav til kortuddannedes færdigheder indenfor
læsning, skrivning, regning, matematik og it. 
Der er også fokus på, at rigtig mange medarbejdere i transportbranchen ikke har de fornødne færdigheder.
Det skønnes, at op mod 50 % af 3F´s medlemmer har et behov for opkvalificering af de basale fædigheder som at skrive, læse og regne.

Tranportens Udviklingsfond har afsat midler til Projekt Basis. De transport virksomheder, der er i målgruppen, er medlemmer af ATL og har overenskomst med 3F,
har mulighed for at indgå i projektet.

Målet er, at alle 900 virksomheder får tilbud om et besøg, hvor en uvildig konsulent fortæller om de forskellige muligheder, der er for opkvalifocering af medarbejderne.
Men det er ikke sådan, at vi presser noget ned over hovedet på virksomhederne. Det er den enklte virksomheds eget ønske om information og udvikling, 
der er omdrejningspunktet, fortæller Magnus Købke, projektchef i Transportens Udviklingsfond.

Projekt Basis er meget mere end en informationskampagne.

Der er afsat midler til 30 deciderede udviklingsprojekter i den to-årige periode, projektet løber.

 - Et udviklingsprojekt på en virksomhed kan eksempelvis bestå i, at den interne kommunikation på virksomheden gennemgåes nøje.

 - Kan kommunikationen ude på virksomheden gøres bedre, så misforståelser kan undgåes?

Læs hele artkilen - her