Matematik på jobbet

Tom Danielsen, Creativ Company

Tom Danielsen, lagermedarbejder hos Creativ Company i Holstebro, ville ikke have undværet sit FVU-matematikkursus

Af konsulent Gregers Hartmann-Petersen, Netværkslokomotivet

 - Jeg havde overvejet mange, mange gange, at jeg skulle have taget noget matematik på en aftenskole. Jeg var nok kun kommet afsted en eller to gange, for som alenefar med syv børn ville det nok have knebet noget med at få tid til det. Jeg ville gerne have kunnet hjælpe mine børn med deres matematik, men både brøker, procenter og ligninger er jeg så godt som blank i, fortæller Tom Danielsen.

- I mit arbejde bruger jeg hele tiden matematik, for jeg kører truck og pakker til kunderne, og der skal man hele tiden regne ud, hvor mange kasser, man skal have taget af, eller hvor meget skal man have taget af til kunden, så jeg bruger regning og matematik rigtig meget hele dagen. Efter kurset har jeg stadig en lommeregner med rundt, men jeg bruger den ikke – jeg vil træne mig selv.

 

Virksomheden iværksætter FVU-kursus for medarbejderne

Creativ Company tilbød i foråret sine medarbejdere muligheden for at deltage i FVU- matematik. Det var aftalt, at evt. undervisning skulle foregå på virksomheden, og at medarbejderne blev holdt skadesløse af Creativ Company.

 En betingelse for at kunne deltage var, at alle medarbejderne først skulle gennem en obligatorisk screening i matematik, og om det siger Tom D.:

- Det var bare om at springe til, men jeg havde det nok som mange at mine kolleger, da vi hørte om screening: hvad skal de bruge den til, hvad kan de jagte os med? Men det blev gjort til skamme; da vi havde det indledende møde om tilbuddet, blev jeg klar over, at det var slet ikke så farligt, og jeg kunne berolige mine kolleger med, at det var slet ikke så farligt, og at det var noget, der blev tilrettelagt for os, siger Tom D.

 
Undervisningsformen

Om undervisningen i FVU-matematik kan Tom fortælle, at det var en helt anden måde, der blev undervist på, end han havde oplevet tidligere.

- Hvis jeg havde noget, jeg ikke var god til, så blev undervisningen simpelthen målrettet til mig, og det var også derfor, jeg fik så meget ud af det. Vores lærer var helt fantastisk til at kunne se, at det var lige der, jeg skulle sætte ind. Hele holdet er klar til, hvis der bliver en fortsættelse, at springe på igen.

- Ikke noget med hjemmearbejde, men vi fik udleveret nogle matematikopgaver, som vi kunne lave hjemme, hvis vi havde lyst, og vi var blevet så bidt af det, at vi næsten alle sammen havde lavet noget af det hjemme.

 

Indholdet i undervisningen

FVU-undervisningen tilrettelægges i samarbejde med deltagerne og virksomheden, der har tilbudt den til deres medarbejdere og det udtrykker Tom sådan:

- Læreren startede med at komme med nogle forslag og spurgte så ind til hver enkelt, om der var noget specielt, de gerne ville lære, og jeg sagde straks, at jeg ville gerne have, at han underviste mig i procentregning, brøkregning og ligninger. Det synes læreren dog var at tage munden fuld, men jeg sagde, at det var jeg nødt til at skulle lære, og på en eller anden mærkelig måde lykkedes det for læreren at lære mig det. Men nu var jeg også motiveret modsat i min skoletid! Andre kolleger bad om at få løst regneproblemer i direkte tilknytning til det daglige job, specielt omkring varenumre, og det fik de også.

 
Efter matematikkurset

Både på jobbet og privat, siger Tom, at nu er det blevet meget nemmere for ham. Og nu kan han også hjælpe sin datter i 9. klasse, og det er han faktisk lidt stolt af.

- Man bruger jo matematik hele tiden, dagen lang, så til andre virksomheder vil jeg sige, at de skal bare komme i gang med matematikundervisning for medarbejderne, og det kan kun gå for langsomt!