Mange for hjælp får sent - Folketingsmedlem Annie Matthiesen (V) anerkender, at der skal tages bedre hånd om de ordblinde

Af freelancejournalist Sisse Valnert 

Optagelseskravet på minimum 02 i dansk og matematik i den nye reform af erhvervsskolerne kan gøre det vanskeligere for unge, som er ordblinde.

- Som udgangspunkt synes jeg, at 02-reglen egentlig er meget god. En håndværker skal jo også kunne skrive, læse og regne. Men der hvor jeg mener, at der er noget galt, det er hvis ordblindheden først opdages, når den unge vil starte på en erhvervsskole. Så har lærerne i grundskolen ikke været gode nok til at afdække problemerne, mener venstrekvinden.

 

Ny national ordblindetest

Anni Matthiesen mener, at det er grundskolens opgave at opdage ordblindhed.

- En ny national ordblindetest lanceres nu. Testen ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside og kan gratis hentes af læreren, så et barn i løbet af en halv times tid kan testes for ordblindhed, fortæller Anni Matthiesen, der håber, at kendskabet til den nye ordblindetest kommer bredt ud blandt både forældre og fagfolk.

- Jeg anerkender, at der fremover skal tages bedre hånd om de ordblinde børn. De skal have den støtte og de hjælpemidler, de har behov for. Det kan være med til, at de kan klare 02-reglen, når de som unge vil i gang med en uddannelse på erhvervsskolen.

 

Mundtlig eksamen er værd at overveje

Men hvad med alle de unge, der ikke kom i gang med en uddannelse i år, fordi de ikke fik 02 i dansk og matematik?

- Vi skal selvfølgelig evaluere og se på, om systemet kan blive mere smidigt, fortæller Anni Matthiesen.

Kan ordblinde unge for eksempel gå op til en mundtlig eksamen i stedet for en skriftlig?

- Det kan jeg ikke afvise. Det er værd at overveje, men jeg tror, at det vil betyde en masse bureaukrati, når man skal finde ud af, hvem der kan få lov til at gå op til en mundtlig eksamen, og hvem der ikke kan.

Kan det netop ikke være den nye nationale ordblindetest, der afgør det?

- Jo. Måske kan eleven i 9.klasse blive testet, og er han eller hun ordblind, så er det muligt, at der kan gives dispensation, så eksamenen kan foregå mundtligt. Det er noget, vi måske kan arbejde videre med.

 

Lige muligheder

- Jeg vil gerne understrege, at alle skal have lige muligheder – også når det drejer sig om uddannelse. Og vi må jo erkende, at når det handler om ordblindhed, så er der stadig alt for mange, der får hjælp alt for sent. Vi må også erkende, at nogle kommuner har været bedre end andre til at støtte de ordblinde elever. Dét håber jeg, at den nye nationale ordblindetest kan rette op på.

 
Ordblindetest

Undervisningsministeriet har i samarbejde med Socialstyrelsen, Center for Læseforskning på Københavns Universitet og Skoleforskningsprogrammet IUP ved Aarhus Universitet udviklet den nye nationale ordblindetest, der skal sikre en ensartet identifikation af ordblindhed – på tværs af både kommunegrænser og uddannelser.

Testen kan gratis hentes via Undervisningsministeriets hjemmeside.

Elever fra 3. klasse og helt op til de videregående uddannelse kan testes.

Undervisningsministeriet holder en række informationsmøder om den nye ordblindetest i begyndelsen af skoleåret 2015 og i 2016.

Se mere på www.uvm.dk
 
MF Anni Matthiesen er Venstres
 - Børneordfører
 - Uddannelses- og forskningsordfører
 - Undervisningsordfører 
 
 
MF Anni Matthiesen