Hvem skal have Netværkslokomotivets Årspris 2017?

Den 8. maj 2017 uddeles Netværkslokomotivets Årspris 2017.

 Vi vil gerne opfordre alle i vores netværk til at komme med indstillinger til, hvem der skal have Netværkslokomotivets Årspris i 2017.

Kriterier for uddeling af prisen

Prisen kan tildeles en af Netværkslokomotivets medlemmer, som opfylder et eller flere af nedennævnte kriterier:

·        har gjort en særlig indsats for at udvikle dansk-, sprog-, IT- og/eller regne- kundskaberne hos medarbejdere med dansk og/eller anden etnisk baggrund end dansk.

·        har været med til at videreformidle virksomhedens erfaringer videre til andre virksomheder via informationsmøder, andre netværk, organisationer m.fl.

·        deltager aktivt i arbejdet med at formidle Netværkslokomotivets ideer og erfaringer videre til andre virksomheder, organisationer m.fl.

 

Årsprisen kan tildeles en virksomhed, en uddannelsesinstitution, en gruppe eller en enkel person.

Indstillinger fremsendes skriftligt til Netværkslokomotivet med begrundelse.

Netværkslokomotivets øverste myndighed, som er Styregruppen, beslutter hvem der skal have årsprisen.

 

Indstillingerne sendes til

Netværkslokomotivet, konsulent Jonna Bach

Mail: senest den 11. januar 2017

 

Vola og Årspris 2016