Hvem skal have Netværkslokomotivets Årspris 2016?

Overrækkelse af årsprisen 2015

I år fik Niebuhr Gears overrakt på vores årsmøde i april.

Den 11. april 2016 uddeles Netværkslokomotivets Årspris 2016.
 
Hvem skal have årsprisen 2016?

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer i Netværkslokomotivet til at komme med indstillinger til, hvem der skal have prisen i 2016.

Kriterier for uddeling af prisen

Prisen kan tildeles en af Netværkslokomotivets medlemsvirksomheder, som opfylder et eller flere af nedennævnte kriterier:

  • Virksomheden har gjort en særlig indsats for at udvikle dansk-, sprog-, IT- og/eller regne- kundskaberne hos medarbejdere med dansk og/eller anden etnisk baggrund end dansk.
  • Virksomheden har været med til at videreformidle virksomhedens erfaringer videre til andre virksomheder via informationsmøder, andre netværk, organisationer m.fl.
  • Virksomheden deltager aktivt i arbejdet med at formidle Netværkslokomotivets ideer og erfaringer videre til andre virksomheder, organisationer m.fl. 

Indstillinger fremsendes skriftligt til Netværkslokomotivet med begrundelse.

Netværkslokomotivets øverste myndighed, som er Styregruppen, beslutter hvem der skal have årsprisen.

Indstillingerne sendes til: 

Netværkslokomotivet, konsulent Jonna Bach

Mail: senest den 15. januar 2016