Vi vil gerne opfordre alle medlemmer i Netværkslokomotivet til at komme med indstillinger til, hvem der skal have vores Årspris 2015.

Kriterier for uddeling af prisen:

Prisen kan tildeles en af Netværkslokomotivets medlemsvirksomheder, som opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

  • Virksomheden har gjort en særlig indsats for at udvikle dansk, sprog- IT- og/eller regnekundskaber hos medarbejdere med dansk og/eller anden etnisk baggrund en dansk
  • Virksomheden har været med til at videreformidle virksomhedens erfaringer videre til andre virksomheder via informationsmøder, andre netværk, organisationer m.fl.
  • Virksomheden deltager aktivt i arbejdet med at formidle Netværkslokomotivets ideer og erfaringer viderer til andre virksomheder, organisationer m.fl.

Indstillinger fremsendes skriftligt til Netværkslokomotivet med begrundelse.

Netværkslokomotivets øverste myndighed, som er styregruppen, beslutter hvem der skal have prisen.

Indstillingerne sendes til:
Netværkslokomotivet,
konsulent: Jonna Bach
Mail jonba@vejle.dk
Seneste den 12. januar 2015