Fællesskabet bliver bedre til morgenkaffen, når alle taler samme sprog

Kaffebord Voldsgaard

Både for arbejdsforholdet og samfundet er der store gevinster når landmændene stiller krav til danskkundskaber. Instrukser forstås bedre og familien bliver en del af lokalsamfundet.

Af Hans Kærgaadr, Netværkslokomotivet

En gang om ugen er frokoststuen på Avlsgården ”Volsgaard” omdannet til undervisningslokale. Her kommer en ekstern underviser og giver undervisning i dansk.

- Årsagen er, at vi gør dem en bjørnetjeneste ved at tale engelsk med dem” har Pia Volsgaard erfaret og fortsætter ”:selvom de udenlandske medarbejdere ofte tror de kun skal være i Danmark i et til to år, viser det sig ofte, at de etablerer sig i Danmark med kone og børn.  Pia oplever at børnene hurtigt lærer dansk, mens forældrene får langt sværere ved at blive en del lokalsamfundet hvis ikke de lærer kulturen og det danske sprog. F.eks. bliver skole-hjem samtalen svær".

- Samtidig er vi som erhverv med til, at der kommer flere børn i ellers tyndt befolkede områder. Som arbejdsgivere har vi derfor et stort ansvar for, at de føler sig tilpasse og integreres i lokalområdet.

- Arbejdet med at integrere er dog en proces, som kræver en indsats og tydelighed fra landmanden fortsætter Pia. 

- Vi skal gå foran og hjælpe dem med i foreningsarbejdet siger Pia. Det oplevede hun forleden hvor de udenlandske medarbejdere fortalte, at de var en gruppe rumænere, som havde lejet den lokale hal til fodbold. Pia spurgte hvorfor de ikke havde meldt sig ind i en lokal sportsforening. Det fik hun ikke noget svar på. Hun konkluderer selv, at det må skyldes deres udfordring med sproget og deres behov for at hygge sig med landsmænd.

Dokumentation er vigtig hos Volsgaard Avl og Opformering. Fordi genetikken er vigtig for at forbedre effektiviteten hos griseproducenter, fortæller Pia der driver virksomheden sammen med sin mand Tommy Volsgaard. Pia og Tommy overvejer at lave en sprogpolitik, fordi 8 ud af de 15 ansatte landbrugsmedhjælpere er udlændige. 

 

Faktaboks Alvsgården_Volsgaard