Fabriksgulvs-matematik

Der er matematik i alt – også på arbejdspladsen og fabriksgulvet

Af Erik Serup Hansen,  Netværkslokomotivet
Foto: Francisco Garcia,  Vestas Towers

Mange af medarbejderne hos Vestas Towers har ikke brugt matematiske beregninger siden de gik i High School, hvilket for de fleste er mere end 10 år siden,” fortæller Francisco Garcia som er Technical Training Coordinator hos Vestas Towers i Pueblo (Colorado, USA), ”Derfor er det er nødvendigt, at undervise i matematik”. Head of Manufacturing Global Training Jens Laursen-Schmidt fortæller, at undervisningen i fabriksgulvs-ma-tematik er en fordel for alle parter.

Højere kvalitet og mindre spild

”Fabriksgulvs-matematik giver en helt konkret anvendelse af færdig-hederne. For os som virksomhed, får vi en højere kvalitet i vores slut-produkter. Vi får mindre spild i form af metal der skal kasseres på grund af fejlopmålinger” fortæller Jens Laursen-Schmidt. ”Vores ansatte får frisket deres kundskaber opskolens matematikundervisning ligger måske mange år tilbage”.

Stærkt partnerskab

Undervisningen leveres af den lokale uddannelsesinstitution Pueblo Community College (PCC).

”Feedback fra kurserne er meget positive og underviserne fra PPC har lavet nogle gode undervisningsplaner med ting fra hverdagen,” fortæller Francisco Garcia. Vestas og PCC har siden fabrikken blev bygget i 2009 haft et samarbejde om uddannelse og løft af medarbejdernes kompetencer blandt andet indenfor matematik og hverdags-regning. Partnerskabet giver en god kontakt ud i lokalsamfundet og til den lokale arbejdsstyrke, hvilket er til stor gavn for alle.

Kom godt i gang

Når virksomheden skal opkvalificere medarbejdernes matematiske færdigheder er rådet fra Francisco Garcia:

”Kig rundt på arbejdspladsen og identificer hvor der bruges beregninger eller hvor der er brug for talforståelse, f.eks. nøgletal, overfladeberegninger, volumen, procenter, geometriske beregninger m.m. og brug dette som udgangspunkt i undervisningen”.

”Det er vigtigt, at undervisningsmaterialer er relevante for med-arbejderne – både hjemme og på arbejdspladsen. Brug også ikke-for-trolige eller forældede oplysninger fra arbejdspladsen som undervisningsmateriale. Det gør det hele mere konkret og meningsfyldt”.

 

Fakta

Vestas har egne produktionsfaciliteter i Danmark, Tyskland, Spanien, Italien, Brasilien, USA, Kina og Indien i alt 20 fabrikker, hvor der produceres tårne, vinger, naceller, generatorer og styringstavler. I samarbejde med Mitsubishi drives yderligere 3 fabrikker i Danmark og England.

Fabriksgulvsmatematik_Vestas