FN’s Verdensmål 4: Vi er ikke i mål endnu

FN’s Verdensmål 4 handler om kvalitetsuddannelse og ønsket om, at alle voksne skal kunne læse og regne i 2030. Det er vi ikke i mål med i Danmark – endnu.

Af Jonny Fonnesbech, formand for Netværkslokomotivet styregruppe

Netop nu er Netværkslokomotivet at finde til Folkemødet på Bornholm. I år danner FN’s Verdensmål rammen om Folkemødet 2019, og alle deltagere opfordres til at diskutere og oversætte de globale mål til konkrete hverdagsmål for Danmark.

I Netværkslokomotivet har vi fokus på FN’s Verdensmål 4: At sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse inden 2030 og fremme alles muligheder for livslang læring. Det skal blandt andet ske ved, at alle unge og en væsentlig del af voksne skal have opnået færdigheder i at læse og regne inden 2030.

FN-mål i dansk perspektiv

Måske tænker du, at det mål da vist primært er aktuelt i de fattigste dele af verden? Det forstår vi godt. Her skal der også sættes ind. Men faktisk er målet helt aktuelt her i vores egen lille andedam.
I 2013 viste den internationale PIAAC-undersøgelse, at hver 6. dansker har svært ved at læse simple tekster og besvare spørgsmål om indholdet. Og i marts i år udgav De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østdanmark en analyse, der viser, at danske virksomheder efterspørger almene kompetencer som at kunne læse og skrive dansk. I virksomhedernes rekrutteringsproces lægges der faktisk mest vægt på de faglige og personlige kompetencer, og mindre vægt på kandidatens it-kompetencer.

Praktiske løsninger

På den korte bane, og i det daglige, løser virksomhederne udfordringen ved, at en kollega eller leder hjælper der, hvor kompetencerne ikke længere rækker. Ifølge De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østdanmark oplever virksomhederne ikke et kompetencegab, der ikke kan løses. De finder en praktisk løsning på udfordringerne, så dagligdagen kan fungere og opgaverne kan blive løst. Alt er godt. Lige indtil man kigger på konsekvenserne på den lange bane. For hvis ikke medarbejderne bliver i stand til at læse og skrive dansk, vil det formentlig få betydning for virksomhedens produktivitet og vækst.

Netværkslokomotivets fokus

Vi er med andre ord ikke i mål endnu. Også her i Danmark er der behov for at se på, hvordan FN’s 4. verdensmål om kvalitetsuddannelse kan nås inden 2030. Det sætter vi fokus på til Folkemødet 2019. Her afholder vi blandt andet en paneldebat, hvor eksperter, praktikere og politikere drøfter muligheder og barrierer for uddannelse – og deler deres erfaringer med os. Men Folkemødet gør det ikke alene. I det daglige arbejder vi fortsat på at motivere virksomheder og medarbejdere til at prioritere uddannelse og opkvalificering. Nøjagtig, som vi har gjort det de seneste 22 år. Vi er nemlig heller ikke i mål - endnu.

FN's Verdensmål